Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Camera bán cầu

 
CAMERA SAMSUNG DOME SCD 2020P

Liên hệ

   
Camera ICAM 002IQ
Camera ICAM 002IQ

1.080.000 VND   750.000 VND

   
ICAM 102IQ
Camera ICAM 102IQ

1.120.000 VND   780.000 VND

   
ICAM 202IQ
Camera ICAM 202IQ

1.320.000 VND   930.000 VND

 
 
icam 003ip
Camera ICAM 003IQ

1.780.000 VND   1.275.000 VND

   
icam 103IQ
Camera ICAM 103IQ

1.780.000 VND   1.275.000 VND

   
icam 004ip
Camera ICAM 004IQ

1.980.000 VND   1.425.000 VND

   
icam 203ip
Camera ICAM 203IQ

2.000.000 VND   1.440.000 VND

 
 
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CFW803L
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CFW803L

1.453.000 VND

   
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CFW801L
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CFW801L

1.453.000 VND

   
icam 104iQ
Camera ICAM 104IQ

2.040.000 VND   1.470.000 VND

   
ICAM 204IQ
Camera ICAM 204IQ

2.280.000 VND   1.650.000 VND

 
 
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CFW811L
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CFW811L

1.946.000 VND

   
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CFW813L
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CFW813L

1.946.000 VND

   
Camera Sony SSC-N11

2.399.000 VND

   
Camera Sony SSC-YM401R

2.699.000 VND

 
 
CAMERA SAMSUNG DOME SCD-2020RP

3.192.000 VND   2.914.000 VND

   
CAMERA SAMSUNG DOME SIR-4250P

4.112.000 VND   3.754.000 VND

   
SSC-CM461R
Camera Sony SSC-CM461R

3.999.000 VND

   
CAMERA SAMSUNG SCD-2080P

4.389.000 VND   4.007.000 VND

 
Loading...