Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Camera HD

 
Camera ICAM-498HD
Camera ICAM-498HD

Liên hệ

   
Camera HD CVI KB-1003C
Camera HD CVI KB-1003C

786.500 VND   550.000 VND

   
Camera HD CVI KB-1004C
Camera HD CVI KB-1004C

550.000 VND

   
Camera HD CVI KB-1001C
Camera HD CVI KB-1001C

900.900 VND   630.000 VND

 
 
Camera HD CVI KB-1002C
Camera HD CVI KB-1002C

900.900 VND   630.000 VND

   
Camera AHD ICAM-191HD
Camera AHD ICAM-191HD

1.120.000 VND   660.000 VND

   
Camera AHD ICAM-391HD
Camera AHD ICAM-391HD

1.280.000 VND   810.000 VND

   
Camera AHD ICAM-193HD
Camera AHD ICAM-193HD

1.240.000 VND   870.000 VND

 
 
Camera HAC-HDW1100R
Camera HAC-HDW1100R

1.106.000 VND   886.000 VND

   
Camera AST CVI3313
Camera AST CVI3313

1.110.000 VND   888.000 VND

   
Camera AHD ICAM-291HD
Camera AHD ICAM-291HD

1.360.000 VND   930.000 VND

   
Camera AHD ICAM-491HD
Camera AHD ICAM-491HD

1.340.000 VND   945.000 VND

 
 
Camera HAC-HDW1100C
Camera HAC-HDW1100C

1.206.000 VND   966.000 VND

   
Camera HAC-HDW1100S
Camera HAC-HDW1100S

1.206.000 VND   966.000 VND

   
Camera HD CVI KB-1301C
Camera HD CVI KB-1301C

1.371.720 VND   966.000 VND

   
Camera HD CVI KB-1302C
Camera HD CVI KB-1302C

966.000 VND

 
 
Camera AHD ICAM-393HD
Camera AHD ICAM-393HD

1.400.000 VND   990.000 VND

   
Camera AHD ICAM-293HD
Camera AHD ICAM-293HD

1.440.000 VND   1.020.000 VND

   
Camera AHD ICAM-493HD
Camera AHD ICAM-493HD

1.480.000 VND   1.035.000 VND

   
CAMERA HD ANALOG C-Series  PANASONIC CV - CFN103L
CAMERA HD ANALOG C-Series PANASONIC CV - ...

1.294.000 VND   1.108.000 VND

 
Loading...