Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Camera HD

 
Camera ICAM-498HD
Camera ICAM-498HD

Liên hệ

   
Camera HD CVI KB-1003C
Camera HD CVI KB-1003C

786.500 VND   550.000 VND

   
Camera HD CVI KB-1004C
Camera HD CVI KB-1004C

550.000 VND

   
Camera HD CVI KB-1001C
Camera HD CVI KB-1001C

900.900 VND   630.000 VND

 
 
Camera HD CVI KB-1002C
Camera HD CVI KB-1002C

900.900 VND   630.000 VND

   
Camera AHD ICAM-191HD
Camera AHD ICAM-191HD

1.120.000 VND   660.000 VND

   
Camera AHD ICAM-391HD
Camera AHD ICAM-391HD

1.280.000 VND   810.000 VND

   
Camera AHD ICAM-193HD
Camera AHD ICAM-193HD

1.240.000 VND   870.000 VND

 
 
Camera HAC-HDW1100R
Camera HAC-HDW1100R

1.106.000 VND   886.000 VND

   
Camera AST CVI3313
Camera AST CVI3313

1.110.000 VND   888.000 VND

   
Camera AHD ICAM-291HD
Camera AHD ICAM-291HD

1.360.000 VND   930.000 VND

   
Camera AHD ICAM-491HD
Camera AHD ICAM-491HD

1.340.000 VND   945.000 VND

 
 
Camera HAC-HDW1100C
Camera HAC-HDW1100C

1.206.000 VND   966.000 VND

   
Camera HAC-HDW1100S
Camera HAC-HDW1100S

1.206.000 VND   966.000 VND

   
Camera HD CVI KB-1301C
Camera HD CVI KB-1301C

1.371.720 VND   966.000 VND

   
Camera HD CVI KB-1302C
Camera HD CVI KB-1302C

966.000 VND

 
 
Camera AHD ICAM-393HD
Camera AHD ICAM-393HD

1.400.000 VND   990.000 VND

   
Camera AHD ICAM-293HD
Camera AHD ICAM-293HD

1.440.000 VND   1.020.000 VND

   
Camera AHD ICAM-493HD
Camera AHD ICAM-493HD

1.480.000 VND   1.035.000 VND

   
CAMERA HD ANALOG C-Series  PANASONIC CV - CFN103L
CAMERA HD ANALOG C-Series PANASONIC CV - ...

1.294.000 VND   1.108.000 VND

 
 
Camera ICAM 881HD
Camera ICAM 881HD

1.640.000 VND   1.170.000 VND

   
Camera AHD ICAM-691HD
Camera AHD ICAM-691HD

1.680.000 VND   1.200.000 VND

   
CAMERA HD CVI KB-2001C
CAMERA HD CVI KB-2001C

1.828.960 VND   1.288.000 VND

   
Camera ICAM 882HD
Camera ICAM 882HD

1.800.000 VND   1.290.000 VND

 
 
Camera ICAM 883HD
Camera ICAM 883HD

1.800.000 VND   1.290.000 VND

   
Camera AHD ICAM-693HD
Camera AHD ICAM-693HD

1.800.000 VND   1.290.000 VND

   
Camera ICAM 884HD
Camera ICAM 884HD

1.840.000 VND   1.320.000 VND

   
Camera HAC-HDW2100S
Camera HAC-HDW2100S

1.687.000 VND   1.350.000 VND

 
 
CAMERA HD ANALOG C-Series  PANASONIC CV - CPW103L
CAMERA HD ANALOG C-Series PANASONIC CV - ...

1.682.000 VND   1.450.000 VND

   
CAMERA HD CVI KB-2004C
CAMERA HD CVI KB-2004C

2.087.400 VND   1.470.000 VND

   
Camera HD CVI KB-1303C
Camera HD CVI KB-1303C

2.128.580 VND   1.499.000 VND

   
CAMERA AHD KB-V1301A
CAMERA AHD KB-V1301A

2.166.920 VND   1.526.000 VND

 
 
CAMERA AHD KB-V1302A
CAMERA AHD KB-V1302A

2.166.920 VND   1.526.000 VND

   
CAMERA AHD KB-V2001A
CAMERA AHD KB-V2001A

2.564.520 VND   1.806.000 VND

   
CAMERA AHD KB-V2002A
CAMERA AHD KB-V2002A

2.564.520 VND   1.806.000 VND

   
CAMERA HD CVI KB-2003C
CAMERA HD CVI KB-2003C

2.607.120 VND   1.836.000 VND

 
 
CAMERA AHD KB-V2006A
CAMERA AHD KB-V2006A

2.624.160 VND   1.848.000 VND

   
Camera HD CVI KB-1305C
Camera HD CVI KB-1305C

2.763.320 VND   1.946.000 VND

   
CAMERA AHD KB-V2004A
CAMERA AHD KB-V2004A

2.763.320 VND   1.946.000 VND

   
CAMERA AHD KB-V2005A
CAMERA AHD KB-V2005A

2.763.320 VND   1.946.000 VND

 
 
CAMERA AHD KB-V2003A
CAMERA AHD KB-V2003A

2.882.600 VND   2.030.000 VND

   
Camera HAC-HDW2200S
Camera HAC-HDW2200S

2.566.000 VND   2.038.000 VND

   
CAMERA HD ANALOG C-Series  PANASONIC CV - CFW101L
CAMERA HD ANALOG C-Series PANASONIC CV - ...

3.191.000 VND   2.735.000 VND

   
CAMERA HD CVI KB-2005C
CAMERA HD CVI KB-2005C

3.312.000 VND

 
 
CAMERA SPEEDOME CVI  KB-100CK
CAMERA SPEEDOME CVI KB-100CK

7.753.200 VND   5.460.000 VND

   
CAMERA SPEEDOME CVI KB-2006PC
CAMERA SPEEDOME CVI KB-2006PC

17.693.200 VND   12.460.000 VND

   
CAMERA SPEEDOME CVI KB-2007PC
CAMERA SPEEDOME CVI KB-2007PC

17.693.200 VND   12.460.000 VND

     
Loading...