Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Camera HD

 
Camera ICAM 881HD
Camera ICAM 881HD

1.640.000 VND   1.170.000 VND

   
Camera AHD ICAM-691HD
Camera AHD ICAM-691HD

1.680.000 VND   1.200.000 VND

   
CAMERA HD CVI KB-2001C
CAMERA HD CVI KB-2001C

1.828.960 VND   1.288.000 VND

   
Camera ICAM 882HD
Camera ICAM 882HD

1.800.000 VND   1.290.000 VND

 
 
Camera ICAM 883HD
Camera ICAM 883HD

1.800.000 VND   1.290.000 VND

   
Camera AHD ICAM-693HD
Camera AHD ICAM-693HD

1.800.000 VND   1.290.000 VND

   
Camera ICAM 884HD
Camera ICAM 884HD

1.840.000 VND   1.320.000 VND

   
Camera HAC-HDW2100S
Camera HAC-HDW2100S

1.687.000 VND   1.350.000 VND

 
 
CAMERA HD ANALOG C-Series  PANASONIC CV - CPW103L
CAMERA HD ANALOG C-Series PANASONIC CV - ...

1.682.000 VND   1.450.000 VND

   
CAMERA HD CVI KB-2004C
CAMERA HD CVI KB-2004C

2.087.400 VND   1.470.000 VND

   
Camera HD CVI KB-1303C
Camera HD CVI KB-1303C

2.128.580 VND   1.499.000 VND

   
CAMERA AHD KB-V1301A
CAMERA AHD KB-V1301A

2.166.920 VND   1.526.000 VND

 
 
CAMERA AHD KB-V1302A
CAMERA AHD KB-V1302A

2.166.920 VND   1.526.000 VND

   
CAMERA AHD KB-V2001A
CAMERA AHD KB-V2001A

2.564.520 VND   1.806.000 VND

   
CAMERA AHD KB-V2002A
CAMERA AHD KB-V2002A

2.564.520 VND   1.806.000 VND

   
CAMERA HD CVI KB-2003C
CAMERA HD CVI KB-2003C

2.607.120 VND   1.836.000 VND

 
 
CAMERA AHD KB-V2006A
CAMERA AHD KB-V2006A

2.624.160 VND   1.848.000 VND

   
Camera HD CVI KB-1305C
Camera HD CVI KB-1305C

2.763.320 VND   1.946.000 VND

   
CAMERA AHD KB-V2004A
CAMERA AHD KB-V2004A

2.763.320 VND   1.946.000 VND

   
CAMERA AHD KB-V2005A
CAMERA AHD KB-V2005A

2.763.320 VND   1.946.000 VND

 
Loading...