Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Camera IP

 
Camera wifi IPC-KW12WP
Camera wifi IPC-KW12WP

3.100.000 VND   1.999.000 VND

   
CAMERA IP KB-1301N
CAMERA IP KB-1301N

3.081.400 VND   2.170.000 VND

   
CAMERA IP KB-1302N
CAMERA IP KB-1302N

3.081.400 VND   2.170.000 VND

   
Camera Wifi IPC-HFW1000S-W
Camera Wifi IPC-HFW1000S-W

3.580.000 VND   2.337.000 VND

 
 
Camera Wifi IPC-KW100WP
Camera Wifi IPC-KW100WP

4.200.000 VND   2.730.000 VND

   
Camera IP KH-N1301
Camera IP KH-N1301

3.956.120 VND   2.786.000 VND

   
Camera IP KH-N1302
Camera IP KH-N1302

3.956.120 VND   2.786.000 VND

   
CAMERA IP WIFI KB-1002WN
CAMERA IP WIFI KB-1002WN

4.154.920 VND   2.926.000 VND

 
 
Camera IP KH-VN2001
Camera IP KH-VN2001

4.473.000 VND   3.150.000 VND

   
Camera IP KH-VN2002
Camera IP KH-VN2002

3.150.000 VND

   
CAMERA IP KB-3001N
CAMERA IP KB-3001N

4.751.320 VND   3.346.000 VND

   
CAMERA IP KB-3002N
CAMERA IP KB-3002N

4.751.320 VND   3.346.000 VND

 
 
CAMERA IP KB-1303N
CAMERA IP KB-1303N

4.950.120 VND   3.486.000 VND

   
CAMERA IP K - EF134L02
CAMERA PANASONIC IP K - EF134L02

3.572.000 VND

   
CAMERA PANASONIC IP K - EF134L03
CAMERA PANASONIC IP K - EF134L03

3.572.000 VND

   
CAMERA PANASONIC IP K - EF134L06
CAMERA PANASONIC IP K - EF134L06

3.572.000 VND

 
 
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L03
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L03

3.572.000 VND

   
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L08
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L08

3.572.000 VND

   
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L06
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L06

3.572.000 VND

   
CAMERA IP WIFI KH-N2001W
CAMERA IP WIFI KH-N2001W

5.705.560 VND   4.018.000 VND

 
Loading...