Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Camera IP

 
Camera wifi IPC-KW12WP
Camera wifi IPC-KW12WP

3.100.000 VND   1.999.000 VND

   
CAMERA IP KB-1301N
CAMERA IP KB-1301N

3.081.400 VND   2.170.000 VND

   
CAMERA IP KB-1302N
CAMERA IP KB-1302N

3.081.400 VND   2.170.000 VND

   
Camera Wifi IPC-HFW1000S-W
Camera Wifi IPC-HFW1000S-W

3.580.000 VND   2.337.000 VND

 
 
Camera Wifi IPC-KW100WP
Camera Wifi IPC-KW100WP

4.200.000 VND   2.730.000 VND

   
Camera IP KH-N1301
Camera IP KH-N1301

3.956.120 VND   2.786.000 VND

   
Camera IP KH-N1302
Camera IP KH-N1302

3.956.120 VND   2.786.000 VND

   
CAMERA IP WIFI KB-1002WN
CAMERA IP WIFI KB-1002WN

4.154.920 VND   2.926.000 VND

 
 
Camera IP KH-VN2001
Camera IP KH-VN2001

4.473.000 VND   3.150.000 VND

   
Camera IP KH-VN2002
Camera IP KH-VN2002

3.150.000 VND

   
CAMERA IP KB-3001N
CAMERA IP KB-3001N

4.751.320 VND   3.346.000 VND

   
CAMERA IP KB-3002N
CAMERA IP KB-3002N

4.751.320 VND   3.346.000 VND

 
 
CAMERA IP KB-1303N
CAMERA IP KB-1303N

4.950.120 VND   3.486.000 VND

   
CAMERA IP K - EF134L02
CAMERA PANASONIC IP K - EF134L02

3.572.000 VND

   
CAMERA PANASONIC IP K - EF134L03
CAMERA PANASONIC IP K - EF134L03

3.572.000 VND

   
CAMERA PANASONIC IP K - EF134L06
CAMERA PANASONIC IP K - EF134L06

3.572.000 VND

 
 
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L03
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L03

3.572.000 VND

   
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L08
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L08

3.572.000 VND

   
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L06
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L06

3.572.000 VND

   
CAMERA IP WIFI KH-N2001W
CAMERA IP WIFI KH-N2001W

5.705.560 VND   4.018.000 VND

 
 
CAMERA IP KH-N3001
CAMERA IP KH-N3001

5.745.320 VND   4.046.000 VND

   
CAMERA IP KH-N3001
CAMERA IP KH-N3002

5.745.320 VND   4.046.000 VND

   
CAMERA IP WIFI KH-N2002W
CAMERA IP WIFI KH-N2002W

5.824.840 VND   4.102.000 VND

   
CAMERA IP WIFI KB-1302WPN
CAMERA IP WIFI KB-1302WPN

6.341.720 VND   4.466.000 VND

 
 
CAMERA IP KB-3003N
CAMERA IP KB-3003N

8.349.600 VND   5.800.000 VND

   
CAMERA IP WIFI KH-N2006WP
CAMERA IP WIFI KH-N2006WP

8.605.200 VND   6.060.000 VND

   
CAMERA IP K-EF134L01
CAMERA PANASONIC IP K-EF134L01

6.160.000 VND

   
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L01
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L01

6.160.000 VND

 
 
CAMERA IP KH-N3005
CAMERA IP KH-N3005

7.140.000 VND

   
CAMERA SPEEDOME KH-N2007
CAMERA SPEEDOME KH-N2007

16.202.200 VND   11.410.000 VND

   
CAMERA SMART IP KH-SN3005M
CAMERA SMART IP KH-SN3005M

23.657.200 VND   16.660.000 VND

   
CAMERA SMART IP KH-SN3004M
CAMERA SMART IP KH-SN3004M

23.657.200 VND   16.660.000 VND

 
 
CAMERA SPEEDOME KH-N2006P
CAMERA SPEEDOME KH-N2006P

27.414.520 VND   19.306.000 VND

   
CAMERA SPEEDOME IPC KB-2006PN
CAMERA SPEEDOME IPC KB-2006PN

29.004.920 VND   20.426.000 VND

   
CAMERA SPEEDOME KH-N2006IR
CAMERA SPEEDOME KH-N2006IR

35.366.520 VND   24.906.000 VND

   
CAMERA SMART IP KH-FN1204
CAMERA SMART IP KH-FN1204

38.149.720 VND   26.866.000 VND

 
 
CAMERA SPEEDOME KH-SN2006IR
CAMERA SPEEDOME KH-SN2006IR

69.679.400 VND   49.070.000 VND

   
Camera siêu net KA-SN5001
Camera siêu net KA-SN5001

125.244.000 VND   88.200.000 VND

   
Camera siêu net KA-SN5002
Camera siêu net KA-SN5002

129.816.400 VND   91.420.000 VND

   
Camera siêu nét KA-SN1206
Camera siêu nét KA-SN1206

278.320.000 VND   196.000.000 VND

 
Loading...