Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Camera IP

 
CAMERA PANASONIC IP K - EF134L06
CAMERA PANASONIC IP K - EF134L06

3.572.000 VND

   
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L01
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L01

6.160.000 VND

   
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L03
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L03

3.572.000 VND

   
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L06
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L06

3.572.000 VND

 
 
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L08
CAMERA PANASONIC IP K - EW114L08

3.572.000 VND

   
CAMERA IP K-EF134L01
CAMERA PANASONIC IP K-EF134L01

6.160.000 VND

   
Camera siêu nét KA-SN1206
Camera siêu nét KA-SN1206

278.320.000 VND   196.000.000 VND

   
Camera siêu net KA-SN5001
Camera siêu net KA-SN5001

125.244.000 VND   88.200.000 VND

 
 
Camera siêu net KA-SN5002
Camera siêu net KA-SN5002

129.816.400 VND   91.420.000 VND

   
CAMERA SMART IP KH-FN1204
CAMERA SMART IP KH-FN1204

38.149.720 VND   26.866.000 VND

   
CAMERA SMART IP KH-SN3004M
CAMERA SMART IP KH-SN3004M

23.657.200 VND   16.660.000 VND

   
CAMERA SMART IP KH-SN3005M
CAMERA SMART IP KH-SN3005M

23.657.200 VND   16.660.000 VND

 
 
CAMERA SPEEDOME IPC KB-2006PN
CAMERA SPEEDOME IPC KB-2006PN

29.004.920 VND   20.426.000 VND

   
CAMERA SPEEDOME KH-N2006IR
CAMERA SPEEDOME KH-N2006IR

35.366.520 VND   24.906.000 VND

   
CAMERA SPEEDOME KH-N2006P
CAMERA SPEEDOME KH-N2006P

27.414.520 VND   19.306.000 VND

   
CAMERA SPEEDOME KH-N2007
CAMERA SPEEDOME KH-N2007

16.202.200 VND   11.410.000 VND

 
 
CAMERA SPEEDOME KH-SN2006IR
CAMERA SPEEDOME KH-SN2006IR

69.679.400 VND   49.070.000 VND

   
Camera Wifi IPC-HFW1000S-W
Camera Wifi IPC-HFW1000S-W

3.580.000 VND   2.337.000 VND

   
Camera Wifi IPC-KW100WP
Camera Wifi IPC-KW100WP

4.200.000 VND   2.730.000 VND

   
Camera wifi IPC-KW12WP
Camera wifi IPC-KW12WP

3.100.000 VND   1.999.000 VND

 
Loading...