Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Camera thân

CAMERA THAN
 
Camera ICAM 604IQ
CAMERA ICAM 604IQ

2.480.000 VND   1.800.000 VND

   
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CPW803L
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CPW803L

1.946.000 VND

   
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CPW801L
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CPW801L

1.946.000 VND

   
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CPW811L
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CPW811L

1.946.000 VND

 
 
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CPW813L
CAMERA ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - CPW813L

1.946.000 VND

   
ICAM 502IQ
CAMERA ICAM 502IQ

2.153.000 VND

   
ICAM 501IQ
CAMERA ICAM 501IQ

2.577.000 VND

   
ICAM 503IQ
CAMERA ICAM 503IQ

2.831.000 VND

 
 
CAMERA SAMSUNG SCB 2000P

3.024.000 VND

   
CAMERA SAMSUNG DOME SCCC 9302FP

4.767.000 VND

   
CAMERA SAMSUNG SCO 2080P

4.977.000 VND

   
CAMERA SAMSUNG SCB 2002P

5.082.000 VND

 
 
CAMERA SAMSUNG SCO 2080RP

5.409.000 VND

   
CAMERA SAMSUNG SCB 3000P

5.628.000 VND

   
CAMERA ICAM 1410IQ

9.600.000 VND   6.600.000 VND

   
CAMERA SAMSUNG SCO 3080RP

7.209.000 VND

 
 
ICAM 1420IQ
CAMERA ICAM 1420IQ

10.700.000 VND   7.500.000 VND

   
CAMERA SAMSUNG SCO 2120RP

7.918.000 VND

   
ICAM 1310IQ
CAMERA ICAM 1310IQ

11.600.000 VND   8.100.000 VND

   
CAMERA SAMSUNG SCZ 3430P

9.920.000 VND

 
Loading...