Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Đầu ghi hình DVR

 
đầu ghi hình ICAM DVR 6081D
ICAM DVR 6081D

Liên hệ

   
đầu ghi hình ICAM DVR 6041D
ICAM DVR 6041D

Liên hệ

   
ICAM-DVR632D, đầu ghi hình 32 camera
ICAM-DVR632D

Liên hệ

   
đầu ghi hình ICAM-DVR 816D
ICAM-DVR 816D

Liên hệ

 
 
ICAM-DVR624D
ICAM-DVR624D

Liên hệ

   
đầu ghi hình DVR-HDCVI 9041HD
DVR-HDCVI 9041HD

Liên hệ

   
DVR-HDCVI 9081HD, đầu ghi hình DVR-HDCVI 9081HD
DVR-HDCVI 9081HD

Liên hệ

   
đầu ghi hình DVR-HDCVI 916HD
DVR-HDCVI 916HD

Liên hệ

 
 
ICAM-AH 1032HD2
Đầu ghi hình 32 kênh ICAM-AH 1032HD2

Liên hệ

   
ICAM DVR 5041D
ICAM DVR 5041D

2.720.000 VND   1.039.000 VND

   
DVR 7041D
ICAM DVR 7041D

3.420.000 VND   1.135.000 VND

   
ICAM DVR 5081D

3.320.000 VND   1.257.000 VND

 
 
ICAM DVR 7081D

3.960.000 VND   1.300.800 VND

   
đầu ghi hình ICAM DVR 5042D
ICAM DVR 5042D MINI

2.280.000 VND   1.529.000 VND

   
ICAM-DVR 716D
ICAM-DVR 716D

5.115.000 VND   1.568.000 VND

   
Đầu ghi hình 4 kênh DVR-AH 1041HD
Đầu ghi hình 4 kênh DVR-AH 1041HD

1.800.000 VND   1.650.000 VND

 
 
ICAM DVR 516D

6.120.000 VND   1.680.000 VND

   
ICAM DVR 616D

4.160.000 VND   1.689.000 VND

   
đầu ghi hình ICAM-DVR 8041D
ICAM-DVR 8041D

2.788.000 VND   1.859.000 VND

   
đầu ghi hình ICAM-DVR 5082D
ICAM-DVR 5082D Mini

2.790.000 VND   1.870.000 VND

 
Loading...