Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Đầu ghi hình DVR

 
đầu ghi hình ICAM DVR 6081D
ICAM DVR 6081D

Liên hệ

   
đầu ghi hình ICAM DVR 6041D
ICAM DVR 6041D

Liên hệ

   
ICAM-DVR632D, đầu ghi hình 32 camera
ICAM-DVR632D

Liên hệ

   
đầu ghi hình ICAM-DVR 816D
ICAM-DVR 816D

Liên hệ

 
 
ICAM-DVR624D
ICAM-DVR624D

Liên hệ

   
đầu ghi hình DVR-HDCVI 9041HD
DVR-HDCVI 9041HD

Liên hệ

   
DVR-HDCVI 9081HD, đầu ghi hình DVR-HDCVI 9081HD
DVR-HDCVI 9081HD

Liên hệ

   
đầu ghi hình DVR-HDCVI 916HD
DVR-HDCVI 916HD

Liên hệ

 
 
ICAM-AH 1032HD2
Đầu ghi hình 32 kênh ICAM-AH 1032HD2

Liên hệ

   
ICAM DVR 5041D
ICAM DVR 5041D

2.720.000 VND   1.039.000 VND

   
DVR 7041D
ICAM DVR 7041D

3.420.000 VND   1.135.000 VND

   
ICAM DVR 5081D

3.320.000 VND   1.257.000 VND

 
 
ICAM DVR 7081D

3.960.000 VND   1.300.800 VND

   
đầu ghi hình ICAM DVR 5042D
ICAM DVR 5042D MINI

2.280.000 VND   1.529.000 VND

   
ICAM-DVR 716D
ICAM-DVR 716D

5.115.000 VND   1.568.000 VND

   
Đầu ghi hình 4 kênh DVR-AH 1041HD
Đầu ghi hình 4 kênh DVR-AH 1041HD

1.800.000 VND   1.650.000 VND

 
 
ICAM DVR 516D

6.120.000 VND   1.680.000 VND

   
ICAM DVR 616D

4.160.000 VND   1.689.000 VND

   
đầu ghi hình ICAM-DVR 8041D
ICAM-DVR 8041D

2.788.000 VND   1.859.000 VND

   
đầu ghi hình ICAM-DVR 5082D
ICAM-DVR 5082D Mini

2.790.000 VND   1.870.000 VND

 
 
Đầu ghi HD CVI KB-7214D
Đầu ghi HD CVI KB-7214D

2.882.600 VND   2.030.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7204D
Đầu ghi HD CVI KB-7204D

2.982.000 VND   2.100.000 VND

   
đầu ghi hình ICAM-DVR 8081D
ICAM-DVR 8081D

4.208.000 VND   2.306.000 VND

   
Đầu ghi hình 8 kênh DVR-AH 1081HD
Đầu ghi hình 8 kênh DVR-AH 1081HD

3.200.000 VND   2.400.000 VND

 
 
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8132D
Đầu ghi DVR HD NVR KB-8104ND

4.035.640 VND   2.842.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7208D
Đầu ghi HD CVI KB-7208D

4.274.200 VND   3.010.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7208D
Đầu ghi HD CVI KB-7208D

4.274.200 VND   3.010.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8104D
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8104D

45.326.400 VND   3.192.000 VND

 
 
Đầu ghi HD NVR KH-ND6304S
Đầu ghi HD NVR KH-ND6304S

4.950.120 VND   3.486.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD NVR KB-8108ND
Đầu ghi DVR HD NVR KB-8108ND

5.148.920 VND   3.626.000 VND

   
Đầu ghi hình HD NVR KH-ND6308S
Đầu ghi hình HD NVR KH-ND6308S

5.467.000 VND   3.850.000 VND

   
Đầu ghi hình 16 kênh DVR-AH 1016HD
Đầu ghi hình 16 kênh DVR-AH 1016HD

6.500.000 VND   4.500.000 VND

 
 
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8108D
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8108D

6.659.800 VND   4.690.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7216sD
Đầu ghi HD CVI KB-7216sD

6.699.560 VND   4.718.000 VND

   
Đầu ghi hình HD NVR KB-8104 WND
Đầu ghi hình HD NVR KB-8104 WND

7.335.720 VND   5.166.000 VND

   
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - HDR104
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - ...

6.713.000 VND   5.766.000 VND

 
 
Đầu ghi hình NVR KB-8116ND
Đầu ghi hình NVR KB-8116ND

8.926.120 VND   6.286.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7216D
Đầu ghi HD CVI KB-7216D

9.741.200 VND   6.860.000 VND

   
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH04
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH04

7.268.000 VND

   
Đầu ghi HD NVR KH-ND6316S
Đầu ghi HD NVR KH-ND6316S

10.745.140 VND   7.567.000 VND

 
 
Đầu ghi HD NVR KH-ND6332S
Đầu ghi HD NVR KH-ND6332S

12.126.800 VND   8.540.000 VND

   
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - HDR108
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - ...

10.321.000 VND   8.846.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8116D
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8116D

13.100.920 VND   9.226.000 VND

   
Đầu ghi hình NVR c
Đầu ghi hình NVR KB-8132ND

13.717.200 VND   9.660.000 VND

 
 
Đầu ghi HD CVI KB-7224D
Đầu ghi HD CVI KB-7224D

14.910.000 VND   10.500.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7232D
Đầu ghi HD CVI KB-7232D

18.866.120 VND   13.286.000 VND

   
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH08
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH08

17.560.000 VND   14.900.000 VND

   
ĐẦU GHI IP E-SERIES PANASONIC K - NL304K/G
ĐẦU GHI IP E-SERIES PANASONIC K - NL304K/G

15.030.000 VND

 
 
Đầu ghi HD NVR KH-ND6316M
Đầu ghi HD NVR KH-ND6316M

24.750.600 VND   17.430.000 VND

   
ĐẦU GHI IP E-SERIES PANASONIC K - NL308K/G
ĐẦU GHI IP E-SERIES PANASONIC K - NL308K/G

17.691.000 VND

   
Đầu ghi hình NVR KB-8132PND
Đầu ghi hình NVR KB-8132PND

25.645.200 VND   18.060.000 VND

   
Đầu ghi HD NVR KH-ND6332M
Đầu ghi HD NVR KH-ND6332M

28.150.080 VND   19.824.000 VND

 
 
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - HDR416
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - ...

29.268.000 VND   25.083.000 VND

   
ĐẦU GHI IP E-SERIES PANASONIC K - NL316K/G
ĐẦU GHI IP E-SERIES PANASONIC K - NL316K/G

28.336.000 VND

   
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH16
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH16

28.860.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8132D
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8132D

44.105.200 VND   31.060.000 VND

 
 
Đầu ghi cao cấp HD NVR KH-4KND6364MR
Đầu ghi cao cấp HD NVR KH-4KND6364MR

67.492.600 VND   47.530.000 VND

   
Đầu ghi cao cấp HD NVR KH-4KND63128MR
Đầu ghi cao cấp HD NVR KH-4KND63128MR

77.730.800 VND   54.740.000 VND

   
Đầu ghi hình cao cấp HD NVR KH-4KND63128LR
Đầu ghi hình cao cấp HD NVR KH-4KND63128LR

145.919.200 VND   102.760.000 VND

   
Đầu ghi hình siêu cấp HD NVR KH-ND63256XLR
Đầu ghi hình siêu cấp HD NVR KH-ND63256XLR

335.972.000 VND   236.600.000 VND

 
 
Đâu ghi cao cấp KA-SV2000
Đâu ghi cao cấp KA-SV2000

1.119.244.000 VND   788.200.000 VND

             
Loading...