Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Đầu ghi hình 16 kênh

 
đầu ghi hình ICAM-DVR 816D
ICAM-DVR 816D

Liên hệ

   
đầu ghi hình DVR-HDCVI 916HD
DVR-HDCVI 916HD

Liên hệ

   
ICAM-DVR 716D
ICAM-DVR 716D

5.115.000 VND   1.568.000 VND

   
ICAM DVR 516D

6.120.000 VND   1.680.000 VND

 
 
ICAM DVR 616D

4.160.000 VND   1.689.000 VND

   
Đầu ghi hình 16 kênh DVR-AH 1016HD
Đầu ghi hình 16 kênh DVR-AH 1016HD

6.500.000 VND   4.500.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7216sD
Đầu ghi HD CVI KB-7216sD

6.699.560 VND   4.718.000 VND

   
Đầu ghi hình NVR KB-8116ND
Đầu ghi hình NVR KB-8116ND

8.926.120 VND   6.286.000 VND

 
 
Đầu ghi HD CVI KB-7216D
Đầu ghi HD CVI KB-7216D

9.741.200 VND   6.860.000 VND

   
Đầu ghi HD NVR KH-ND6316S
Đầu ghi HD NVR KH-ND6316S

10.745.140 VND   7.567.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8116D
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8116D

13.100.920 VND   9.226.000 VND

   
Đầu ghi HD NVR KH-ND6316M
Đầu ghi HD NVR KH-ND6316M

24.750.600 VND   17.430.000 VND

 
 
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - HDR416
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - ...

29.268.000 VND   25.083.000 VND

   
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH16
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH16

28.860.000 VND

         
Loading...