Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Đầu ghi hình 32 kênh

 
ICAM-DVR632D, đầu ghi hình 32 camera
ICAM-DVR632D

Liên hệ

   
ICAM-AH 1032HD2
Đầu ghi hình 32 kênh ICAM-AH 1032HD2

Liên hệ

   
Đầu ghi HD NVR KH-ND6332S
Đầu ghi HD NVR KH-ND6332S

12.126.800 VND   8.540.000 VND

   
Đầu ghi hình NVR c
Đầu ghi hình NVR KB-8132ND

13.717.200 VND   9.660.000 VND

 
 
Đầu ghi HD CVI KB-7232D
Đầu ghi HD CVI KB-7232D

18.866.120 VND   13.286.000 VND

   
Đầu ghi hình NVR KB-8132PND
Đầu ghi hình NVR KB-8132PND

25.645.200 VND   18.060.000 VND

   
Đầu ghi HD NVR KH-ND6332M
Đầu ghi HD NVR KH-ND6332M

28.150.080 VND   19.824.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8132D
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8132D

44.105.200 VND   31.060.000 VND

 
 
Đầu ghi cao cấp HD NVR KH-4KND6364MR
Đầu ghi cao cấp HD NVR KH-4KND6364MR

67.492.600 VND   47.530.000 VND

   
Đầu ghi cao cấp HD NVR KH-4KND63128MR
Đầu ghi cao cấp HD NVR KH-4KND63128MR

77.730.800 VND   54.740.000 VND

   
Đầu ghi hình cao cấp HD NVR KH-4KND63128LR
Đầu ghi hình cao cấp HD NVR KH-4KND63128LR

145.919.200 VND   102.760.000 VND

   
Đầu ghi hình siêu cấp HD NVR KH-ND63256XLR
Đầu ghi hình siêu cấp HD NVR KH-ND63256XLR

335.972.000 VND   236.600.000 VND

 
Loading...