Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Đầu ghi hình 4 kênh

 
đầu ghi hình ICAM DVR 6041D
ICAM DVR 6041D

Liên hệ

   
đầu ghi hình DVR-HDCVI 9041HD
DVR-HDCVI 9041HD

Liên hệ

   
ICAM DVR 5041D
ICAM DVR 5041D

2.720.000 VND   1.039.000 VND

   
DVR 7041D
ICAM DVR 7041D

3.420.000 VND   1.135.000 VND

 
 
đầu ghi hình ICAM DVR 5042D
ICAM DVR 5042D MINI

2.280.000 VND   1.529.000 VND

   
Đầu ghi hình 4 kênh DVR-AH 1041HD
Đầu ghi hình 4 kênh DVR-AH 1041HD

1.800.000 VND   1.650.000 VND

   
đầu ghi hình ICAM-DVR 8041D
ICAM-DVR 8041D

2.788.000 VND   1.859.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7214D
Đầu ghi HD CVI KB-7214D

2.882.600 VND   2.030.000 VND

 
 
Đầu ghi HD CVI KB-7204D
Đầu ghi HD CVI KB-7204D

2.982.000 VND   2.100.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8132D
Đầu ghi DVR HD NVR KB-8104ND

4.035.640 VND   2.842.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8104D
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8104D

45.326.400 VND   3.192.000 VND

   
Đầu ghi HD NVR KH-ND6304S
Đầu ghi HD NVR KH-ND6304S

4.950.120 VND   3.486.000 VND

 
 
Đầu ghi hình HD NVR KB-8104 WND
Đầu ghi hình HD NVR KB-8104 WND

7.335.720 VND   5.166.000 VND

   
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - HDR104
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - ...

6.713.000 VND   5.766.000 VND

   
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH04
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH04

7.268.000 VND

     
Loading...