Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Đầu ghi hình 8 kênh

 
đầu ghi hình ICAM DVR 6081D
ICAM DVR 6081D

Liên hệ

   
DVR-HDCVI 9081HD, đầu ghi hình DVR-HDCVI 9081HD
DVR-HDCVI 9081HD

Liên hệ

   
ICAM DVR 5081D

3.320.000 VND   1.257.000 VND

   
ICAM DVR 7081D

3.960.000 VND   1.300.800 VND

 
 
đầu ghi hình ICAM-DVR 5082D
ICAM-DVR 5082D Mini

2.790.000 VND   1.870.000 VND

   
đầu ghi hình ICAM-DVR 8081D
ICAM-DVR 8081D

4.208.000 VND   2.306.000 VND

   
Đầu ghi hình 8 kênh DVR-AH 1081HD
Đầu ghi hình 8 kênh DVR-AH 1081HD

3.200.000 VND   2.400.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7208D
Đầu ghi HD CVI KB-7208D

4.274.200 VND   3.010.000 VND

 
 
Đầu ghi HD CVI KB-7208D
Đầu ghi HD CVI KB-7208D

4.274.200 VND   3.010.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD NVR KB-8108ND
Đầu ghi DVR HD NVR KB-8108ND

5.148.920 VND   3.626.000 VND

   
Đầu ghi hình HD NVR KH-ND6308S
Đầu ghi hình HD NVR KH-ND6308S

5.467.000 VND   3.850.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8108D
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8108D

6.659.800 VND   4.690.000 VND

 
 
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - HDR108
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - ...

10.321.000 VND   8.846.000 VND

   
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH08
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH08

17.560.000 VND   14.900.000 VND

         
Loading...