Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Đầu ghi hình DVR

 
Đầu ghi HD CVI KB-7214D
Đầu ghi HD CVI KB-7214D

2.882.600 VND   2.030.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7204D
Đầu ghi HD CVI KB-7204D

2.982.000 VND   2.100.000 VND

   
đầu ghi hình ICAM-DVR 8081D
ICAM-DVR 8081D

4.208.000 VND   2.306.000 VND

   
Đầu ghi hình 8 kênh DVR-AH 1081HD
Đầu ghi hình 8 kênh DVR-AH 1081HD

3.200.000 VND   2.400.000 VND

 
 
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8132D
Đầu ghi DVR HD NVR KB-8104ND

4.035.640 VND   2.842.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7208D
Đầu ghi HD CVI KB-7208D

4.274.200 VND   3.010.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7208D
Đầu ghi HD CVI KB-7208D

4.274.200 VND   3.010.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8104D
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8104D

45.326.400 VND   3.192.000 VND

 
 
Đầu ghi HD NVR KH-ND6304S
Đầu ghi HD NVR KH-ND6304S

4.950.120 VND   3.486.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD NVR KB-8108ND
Đầu ghi DVR HD NVR KB-8108ND

5.148.920 VND   3.626.000 VND

   
Đầu ghi hình HD NVR KH-ND6308S
Đầu ghi hình HD NVR KH-ND6308S

5.467.000 VND   3.850.000 VND

   
Đầu ghi hình 16 kênh DVR-AH 1016HD
Đầu ghi hình 16 kênh DVR-AH 1016HD

6.500.000 VND   4.500.000 VND

 
 
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8108D
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8108D

6.659.800 VND   4.690.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7216sD
Đầu ghi HD CVI KB-7216sD

6.699.560 VND   4.718.000 VND

   
Đầu ghi hình HD NVR KB-8104 WND
Đầu ghi hình HD NVR KB-8104 WND

7.335.720 VND   5.166.000 VND

   
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - HDR104
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - ...

6.713.000 VND   5.766.000 VND

 
 
Đầu ghi hình NVR KB-8116ND
Đầu ghi hình NVR KB-8116ND

8.926.120 VND   6.286.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7216D
Đầu ghi HD CVI KB-7216D

9.741.200 VND   6.860.000 VND

   
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH04
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH04

7.268.000 VND

   
Đầu ghi HD NVR KH-ND6316S
Đầu ghi HD NVR KH-ND6316S

10.745.140 VND   7.567.000 VND

 
Loading...