Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Đầu ghi hình DVR

 
Đầu ghi HD NVR KH-ND6332S
Đầu ghi HD NVR KH-ND6332S

12.126.800 VND   8.540.000 VND

   
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - HDR108
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - ...

10.321.000 VND   8.846.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8116D
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8116D

13.100.920 VND   9.226.000 VND

   
Đầu ghi hình NVR c
Đầu ghi hình NVR KB-8132ND

13.717.200 VND   9.660.000 VND

 
 
Đầu ghi HD CVI KB-7224D
Đầu ghi HD CVI KB-7224D

14.910.000 VND   10.500.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7232D
Đầu ghi HD CVI KB-7232D

18.866.120 VND   13.286.000 VND

   
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH08
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH08

17.560.000 VND   14.900.000 VND

   
ĐẦU GHI IP E-SERIES PANASONIC K - NL304K/G
ĐẦU GHI IP E-SERIES PANASONIC K - NL304K/G

15.030.000 VND

 
 
Đầu ghi HD NVR KH-ND6316M
Đầu ghi HD NVR KH-ND6316M

24.750.600 VND   17.430.000 VND

   
ĐẦU GHI IP E-SERIES PANASONIC K - NL308K/G
ĐẦU GHI IP E-SERIES PANASONIC K - NL308K/G

17.691.000 VND

   
Đầu ghi hình NVR KB-8132PND
Đầu ghi hình NVR KB-8132PND

25.645.200 VND   18.060.000 VND

   
Đầu ghi HD NVR KH-ND6332M
Đầu ghi HD NVR KH-ND6332M

28.150.080 VND   19.824.000 VND

 
 
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - HDR416
ĐẦU GHI HD ANALOG C-Series PANASONIC CJ - ...

29.268.000 VND   25.083.000 VND

   
ĐẦU GHI IP E-SERIES PANASONIC K - NL316K/G
ĐẦU GHI IP E-SERIES PANASONIC K - NL316K/G

28.336.000 VND

   
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH16
ĐẦU GHI ANALOG X-PLUS PANASONIC SP - DRH16

28.860.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8132D
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8132D

44.105.200 VND   31.060.000 VND

 
 
Đầu ghi cao cấp HD NVR KH-4KND6364MR
Đầu ghi cao cấp HD NVR KH-4KND6364MR

67.492.600 VND   47.530.000 VND

   
Đầu ghi cao cấp HD NVR KH-4KND63128MR
Đầu ghi cao cấp HD NVR KH-4KND63128MR

77.730.800 VND   54.740.000 VND

   
Đầu ghi hình cao cấp HD NVR KH-4KND63128LR
Đầu ghi hình cao cấp HD NVR KH-4KND63128LR

145.919.200 VND   102.760.000 VND

   
Đầu ghi hình siêu cấp HD NVR KH-ND63256XLR
Đầu ghi hình siêu cấp HD NVR KH-ND63256XLR

335.972.000 VND   236.600.000 VND

 
Loading...