Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Ổ cứng chuyên dụng HDD

 
Thiết bị lưu trữ mở rộng KH-E1004
Thiết bị lưu trữ mở rộng KH-E1004

14.671.440 VND   10.332.000 VND

   
THIẾT BỊ LƯU TRỮ MỞ RỘNG KH-E1008
THIẾT BỊ LƯU TRỮ MỞ RỘNG KH-E1008

19.204.080 VND   13.524.000 VND

   
THIẾT BỊ LƯU TRỮ MỞ RỘNG KH-SV500
THIẾT BỊ LƯU TRỮ MỞ RỘNG KH-SV500

78.486.240 VND   55.272.000 VND

   
THIẾT BỊ LƯU TRỮ MỞ RỘNG KH-ST128R
THIẾT BỊ LƯU TRỮ MỞ RỘNG KH-ST128R

149.358.440 VND   105.182.000 VND

 
 
THIẾT BỊ LƯU TRỬ MỞ RỘNG KH- ST512sR
THIẾT BỊ LƯU TRỬ MỞ RỘNG KH- ST512sR

206.261.000 VND   144.550.000 VND

   
THIẾT BỊ LƯU TRỮ MỞ RỘNG KH-ST512R
THIẾT BỊ LƯU TRỮ MỞ RỘNG KH-ST512R

328.278.440 VND   231.182.000 VND

   
THIẾT BỊ LƯU TRỮ MỞ RỘNG KH-SV2000
THIẾT BỊ LƯU TRỮ MỞ RỘNG KH-SV2000

370.225.240 VND   260.722.000 VND

   
THIẾT BỊ LƯU TRỬ MỞ RỘNG KH--ST768R
THIẾT BỊ LƯU TRỬ MỞ RỘNG KH--ST768R

596.658.440 VND   420.182.000 VND

 
Loading...