Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Camera quan sát

 
Camera Wifi IPC-KW100WP
Camera Wifi IPC-KW100WP

4.200.000 VND   2.730.000 VND

   
CAMERA HD ANALOG C-Series  PANASONIC CV - CFW101L
CAMERA HD ANALOG C-Series PANASONIC CV - ...

3.191.000 VND   2.735.000 VND

   
Camera IP KH-N1301
Camera IP KH-N1301

3.956.120 VND   2.786.000 VND

   
Camera IP KH-N1302
Camera IP KH-N1302

3.956.120 VND   2.786.000 VND

 
 
ICAM 503IQ
CAMERA ICAM 503IQ

2.831.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8132D
Đầu ghi DVR HD NVR KB-8104ND

4.035.640 VND   2.842.000 VND

   
CAMERA SAMSUNG DOME SCD-2020RP

3.192.000 VND   2.914.000 VND

   
CAMERA IP WIFI KB-1002WN
CAMERA IP WIFI KB-1002WN

4.154.920 VND   2.926.000 VND

 
 
Đầu ghi HD CVI KB-7208D
Đầu ghi HD CVI KB-7208D

4.274.200 VND   3.010.000 VND

   
Đầu ghi HD CVI KB-7208D
Đầu ghi HD CVI KB-7208D

4.274.200 VND   3.010.000 VND

   
CAMERA SAMSUNG SCB 2000P

3.024.000 VND

   
Camera IP KH-VN2001
Camera IP KH-VN2001

4.473.000 VND   3.150.000 VND

 
 
Camera IP KH-VN2002
Camera IP KH-VN2002

3.150.000 VND

   
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8104D
Đầu ghi DVR HD CVI KB-8104D

45.326.400 VND   3.192.000 VND

   
CAMERA HD CVI KB-2005C
CAMERA HD CVI KB-2005C

3.312.000 VND

   
CAMERA IP KB-3001N
CAMERA IP KB-3001N

4.751.320 VND   3.346.000 VND

 
 
CAMERA IP KB-3002N
CAMERA IP KB-3002N

4.751.320 VND   3.346.000 VND

   
Bàn điều khiển ICAM-DK801
Bàn điều khiển ICAM-DK801

4.928.000 VND   3.360.000 VND

   
CAMERA IP KB-1303N
CAMERA IP KB-1303N

4.950.120 VND   3.486.000 VND

   
Đầu ghi HD NVR KH-ND6304S
Đầu ghi HD NVR KH-ND6304S

4.950.120 VND   3.486.000 VND

 
Loading...