Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Phụ kiện hệ thống camera

 
RG59+2C Cáp camera
RG59+2C Cáp camera

Liên hệ

   
Cáp đồng trục liền nguồn
Cáp đồng trục liền nguồn

1.000 VND   1 VND

   
Dây cáp đồng trục RG6
Cáp đồng trục RG6

2.000 VND

   
Cáp đồng trục 5C-FB

3.500 VND   3.100 VND

 
 
Dây cáp RG11-Z43
Dây cáp RG11- Z43

11.000 VND

   
Nguồn 12V-1A
Nguồn 12V-1A

80.000 VND   55.000 VND

   
Nguồn 12V-2A
Nguồn 12V-2A

105.000 VND   65.000 VND

   
Video Ba lun
Video Ba lun YJS-202E

70.000 VND

 
 
Video Ba lun  LLT-201C
Video Ba lun LLT-201C (chống sét)

85.000 VND

   
Nguồn 12V-3A
Nguồn 12V-3A

126.000 VND

   
Bộ khuếch đại YJS-103A/2014TR
Bộ khuếch đại YJS-103A/2014TR

130.000 VND

   
Nguồn 12V-4A
Nguồn 12V-4A

156.000 VND

 
 
Nguồn 12V-5A
Nguồn 12V-5A

176.000 VND

   
Nguồn 24V- 2A AC
Nguồn 24V- 2A AC

176.000 VND

   
Chống sét camera YJS101-V40E
Chống sét camera YJS101-V40E

212.000 VND

   
Nguồn tổng 12V-5A
Nguồn tổng 12V-5A

400.000 VND   220.000 VND

 
 
Bộ khuếch đại YJS B101
Bộ khuếch đại YJS B101

230.000 VND

   
Nguồn 24V- 3A AC
Nguồn 24V- 3A AC

276.000 VND

   
Nguồn tổng 12V-10A
Nguồn tổng 12V-10A

600.000 VND   310.000 VND

   
CÁP 5E UTP 100M
Cáp mạng 5E UTP 100M

545.000 VND   324.000 VND

 
 
Chống sét camera YJS 303Y/F-601G
Chống sét camera YJS 303Y/F-601G

337.000 VND

   
Chống sét camera YJS201VP-2/220V
Chống sét camera YJS201VP-2/220V

337.000 VND

   
Chống sét camera  YJS301DVP-3/220V
Chống sét camera YJS301DVP-3/220V

400.000 VND

   
Nguồn tổng 12V-15A
Nguồn tổng 12V-15A

410.000 VND

 
 
Nguồn 24V- 4A AC
Nguồn 24V- 4A AC

416.000 VND

   
Bộ khuếch đại UTP 2401 ATR
Bộ khuếch đại UTP 2401 ATR

450.000 VND

   
Nguồn tổng 12V-20A
Nguồn tổng 12V-20A

700.000 VND   500.000 VND

   
Chống sét nguồn và mạng YJS220A/RJ45
Chống sét nguồn và mạng YJS220A/RJ45

500.000 VND

 
 
Chống sét AC ST40KA385C/2
Chống sét AC ST40KA385C/2

512.000 VND

   
Nguồn tổng 12V-33A
Nguồn tổng 12V-33A

610.000 VND

   
Chống sét AC ST40K385C/3+ NPE
Chống sét AC ST40K385C/3+ NPE

750.000 VND

   
Chống sét 4 camera JS209TV/BNC
Chống sét 4 camera JS209TV/BNC

760.000 VND

 
 
Chống sét 8 camera YJS309TV/BNC
Chống sét 8 camera YJS309TV/BNC

937.000 VND

   
CÁP 5E UTP 305M
Cáp mạng 5E UTP 305M

1.476.000 VND   952.000 VND

   
CÁP 5E FTP 305M
Cáp mạng 5E FTP 305M

1.560.000 VND   1.260.000 VND

   
CÁP 5E SFTP 305M
Cáp mạng 5E SFTP 305M

1.660.000 VND   1.431.000 VND

 
 
Cáp mạng 6E UTP 305M

2.150.000 VND   1.782.000 VND

   
CÁP 6E SFTP 305M
Cáp mạng 6E SFTP 305M

2.560.000 VND   2.112.000 VND

   
Bàn điều khiển ICAM-DK701
Bàn điều khiển ICAM-DK701

3.696.000 VND   2.520.000 VND

   
Bàn điều khiển ICAM-DK801
Bàn điều khiển ICAM-DK801

4.928.000 VND   3.360.000 VND

 
 
BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA SPEEDOME IPC KB-100NK
BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA SPEEDOME IPC KB-100NK

7.952.000 VND   5.600.000 VND

   
BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA IP KH-100NK
BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA IP KH-100NK

11.908.120 VND   8.386.000 VND

         
Loading...