Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Bộ khuếch đại-chống sét

 
Video Ba lun
Video Ba lun YJS-202E

70.000 VND

   
Video Ba lun  LLT-201C
Video Ba lun LLT-201C (chống sét)

85.000 VND

   
Bộ khuếch đại YJS-103A/2014TR
Bộ khuếch đại YJS-103A/2014TR

130.000 VND

   
Chống sét camera YJS101-V40E
Chống sét camera YJS101-V40E

212.000 VND

 
 
Bộ khuếch đại YJS B101
Bộ khuếch đại YJS B101

230.000 VND

   
Chống sét camera YJS 303Y/F-601G
Chống sét camera YJS 303Y/F-601G

337.000 VND

   
Chống sét camera YJS201VP-2/220V
Chống sét camera YJS201VP-2/220V

337.000 VND

   
Chống sét camera  YJS301DVP-3/220V
Chống sét camera YJS301DVP-3/220V

400.000 VND

 
 
Bộ khuếch đại UTP 2401 ATR
Bộ khuếch đại UTP 2401 ATR

450.000 VND

   
Chống sét nguồn và mạng YJS220A/RJ45
Chống sét nguồn và mạng YJS220A/RJ45

500.000 VND

   
Chống sét AC ST40KA385C/2
Chống sét AC ST40KA385C/2

512.000 VND

   
Chống sét AC ST40K385C/3+ NPE
Chống sét AC ST40K385C/3+ NPE

750.000 VND

 
 
Chống sét 4 camera JS209TV/BNC
Chống sét 4 camera JS209TV/BNC

760.000 VND

   
Chống sét 8 camera YJS309TV/BNC
Chống sét 8 camera YJS309TV/BNC

937.000 VND

         
Loading...