Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Bộ khuếch đại-chống sét

 
Chống sét camera YJS 303Y/F-601G
Chống sét camera YJS 303Y/F-601G

337.000 VND

   
Chống sét camera YJS101-V40E
Chống sét camera YJS101-V40E

212.000 VND

   
Chống sét camera YJS201VP-2/220V
Chống sét camera YJS201VP-2/220V

337.000 VND

   
Chống sét camera  YJS301DVP-3/220V
Chống sét camera YJS301DVP-3/220V

400.000 VND

 
 
Chống sét 4 camera JS209TV/BNC
Chống sét 4 camera JS209TV/BNC

760.000 VND

   
Chống sét 8 camera YJS309TV/BNC
Chống sét 8 camera YJS309TV/BNC

937.000 VND

   
Chống sét nguồn và mạng YJS220A/RJ45
Chống sét nguồn và mạng YJS220A/RJ45

500.000 VND

   
Chống sét AC ST40KA385C/2
Chống sét AC ST40KA385C/2

512.000 VND

 
 
Chống sét AC ST40K385C/3+ NPE
Chống sét AC ST40K385C/3+ NPE

750.000 VND

   
Bộ khuếch đại UTP 2401 ATR
Bộ khuếch đại UTP 2401 ATR

450.000 VND

   
Bộ khuếch đại YJS B101
Bộ khuếch đại YJS B101

230.000 VND

   
Bộ khuếch đại YJS-103A/2014TR
Bộ khuếch đại YJS-103A/2014TR

130.000 VND

 
 
Video Ba lun  LLT-201C
Video Ba lun LLT-201C (chống sét)

85.000 VND

   
Video Ba lun
Video Ba lun YJS-202E

70.000 VND

         
Loading...