Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Nguồn Camera

 
Nguồn 12V-1A
Nguồn 12V-1A

80.000 VND   55.000 VND

   
Nguồn 12V-2A
Nguồn 12V-2A

105.000 VND   65.000 VND

   
Nguồn 12V-3A
Nguồn 12V-3A

126.000 VND

   
Nguồn 12V-4A
Nguồn 12V-4A

156.000 VND

 
 
Nguồn 12V-5A
Nguồn 12V-5A

176.000 VND

   
Nguồn 24V- 2A AC
Nguồn 24V- 2A AC

176.000 VND

   
Nguồn tổng 12V-5A
Nguồn tổng 12V-5A

400.000 VND   220.000 VND

   
Nguồn 24V- 3A AC
Nguồn 24V- 3A AC

276.000 VND

 
 
Nguồn tổng 12V-10A
Nguồn tổng 12V-10A

600.000 VND   310.000 VND

   
Nguồn tổng 12V-15A
Nguồn tổng 12V-15A

410.000 VND

   
Nguồn 24V- 4A AC
Nguồn 24V- 4A AC

416.000 VND

   
Nguồn tổng 12V-20A
Nguồn tổng 12V-20A

700.000 VND   500.000 VND

 
 
Nguồn tổng 12V-33A
Nguồn tổng 12V-33A

610.000 VND

             
Loading...