Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Chuông cửa và chấm công

 
Máy chấm công VF300

Liên hệ

   
Chuông tiếng IE1GD/2A2DU

Liên hệ

   
Chuông tiếng IE-1AD

Liên hệ

   
Chuông tiếng IE-8MB

Liên hệ

 
 
Chuông tiếng TCS-MH

Liên hệ

   
Chuông tiếng C-123L/A

Liên hệ

   
Hệ thống intercom AP-M

Liên hệ

   
Hệ thống intercom AT-406

Liên hệ

 
 
Hệ thống intercom AX

Liên hệ

   
Hệ thống intercom LEF

Liên hệ

   
Hệ thống intercom MC-60/4A

Liên hệ

   
Hệ thống intercom TC-M

Liên hệ

 
 
Hệ thống intercom TD-H/B

Liên hệ

   
Hệ thống intercom YAZ-90-3W

Liên hệ

   
THẺ CẢM ỨNG TRĂNG
THẺ CẢM ỨNG TRĂNG

10.000 VND

   
Nút cảm ứng tuần tra
Nút cảm ứng tuần tra

18.000 VND

 
 
BO CHUÔNG BÁO GIỜ LÀM
BO CHUÔNG BÁO GIỜ LÀM

129.000 VND

   
Thẻ Nhân Viên có Chip cảm ứng
Thẻ Nhân Viên có Chip cảm ứng

175.000 VND

   
HỘP BẢO VỆ MICA
HỘP BẢO VỆ MICA

345.000 VND

   
PIN LƯU ĐIỆN
PIN LƯU ĐIỆN

579.000 VND

 
Loading...