Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Chuông cửa và chấm công

 
BO CHUÔNG BÁO GIỜ LÀM
BO CHUÔNG BÁO GIỜ LÀM

129.000 VND

   
Chuông cửa có  hình PANASONIC  VL-SF 71VN
Chuông cửa có hình PANASONIC VL-SV71VN

4.477.000 VND

   
Chuông cửa có hình JM
Chuông cửa có hình JM: 4 Door- 8 Room

17.999.000 VND

   
Chuông cửa có hình JO
Chuông cửa có hình JO: 1 Door – 2 Room

14.666.000 VND

 
 
Chuông cửa có hình JOS-1A
Chuông cửa có hình JOS-1A

9.321.000 VND   7.089.000 VND

   
chuông cửa có hình JOS-1F
Chuông cửa có hình JOS-1F

10.646.000 VND   8.581.000 VND

   
chuông cửa có hình JOS-1V
Chuông cửa có hình JOS-1V

10.169.000 VND   8.252.000 VND

   
Chuông cửa có hình Panasonic VL-SV30VN
Chuông cửa có hình Panasonic VL-SV30VN

5.800.000 VND   4.177.000 VND

 
 
Chuông cửa có hình Panasonic VL-SVN511VN
Chuông cửa có hình Panasonic VL-SVN511VN

10.000.000 VND   7.377.000 VND

   
Chuông cửa có hình VL-SW251BX
Chuông cửa có hình VL-SW274VN

8.377.000 VND

   
Chuông tiếng C-123L/A

Liên hệ

   
Chuông tiếng DA-1AS

2.055.000 VND   1.746.000 VND

 
 
Chuông tiếng DB-1MD

3.066.000 VND   2.606.000 VND

   
Chuông tiếng IE-1AD

Liên hệ

   
Chuông tiếng IE-8MB

Liên hệ

   
Chuông tiếng IE1GD/2A2DU

Liên hệ

 
 
Chuông tiếng TCS-MH

Liên hệ

   
Cổng chia camera JMW-BA
Cổng chia camera JMW-BA

3.713.000 VND   3.156.000 VND

   
Cổng chia JM-8Z
Cổng chia JM-8Z

3.027.000 VND   2.573.000 VND

   
GS 6000B
GS 6000B

3.831.000 VND

 
Loading...