Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Chuông cửa

 
Chuông tiếng IE1GD/2A2DU

Liên hệ

   
Chuông tiếng IE-1AD

Liên hệ

   
Chuông tiếng IE-8MB

Liên hệ

   
Chuông tiếng TCS-MH

Liên hệ

 
 
Chuông tiếng C-123L/A

Liên hệ

   
Hệ thống intercom AP-M

Liên hệ

   
Hệ thống intercom AT-406

Liên hệ

   
Hệ thống intercom AX

Liên hệ

 
 
Hệ thống intercom LEF

Liên hệ

   
Hệ thống intercom MC-60/4A

Liên hệ

   
Hệ thống intercom TC-M

Liên hệ

   
Hệ thống intercom TD-H/B

Liên hệ

 
 
Hệ thống intercom YAZ-90-3W

Liên hệ

   
Chuông tiếng DA-1AS

2.055.000 VND   1.746.000 VND

   
Chuông tiếng DB-1MD

3.066.000 VND   2.606.000 VND

   
Chuông cửa có hình Panasonic VL-SV30VN
Chuông cửa có hình Panasonic VL-SV30VN

5.800.000 VND   4.177.000 VND

 
 
Chuông cửa có  hình PANASONIC  VL-SF 71VN
Chuông cửa có hình PANASONIC VL-SV71VN

4.477.000 VND

   
Nút chuông cửa camera JP-DA
Nút chuông cửa camera JP-DA

5.107.000 VND

   
Màn hình phụ JO-1 FD
Màn hình phụ JO-1 FD

6.539.000 VND   5.485.000 VND

   
Nút chuông cửa camera  JP-DV
Nút chuông cửa camera JP-DV

6.236.000 VND   6.177.000 VND

 
Loading...