Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Thiết bị an ninh

 
Điều khiển từ xa khóa US3-6

1.499.000 VND

   
ĐÈN KHẨN CẤP KF-EL700A
ĐÈN KHẨN CẤP KF-EL700A

576.520 VND   406.000 VND

   
ĐÈN KHẨN CẤP KF-EL1300
ĐÈN KHẨN CẤP KF-EL1300

795.200 VND   560.000 VND

   
ĐÈN BÁO ĐỘNG KF-AL01
ĐÈN BÁO ĐỘNG KF-AL01

166.992 VND   117.600 VND

 
 
Đèn báo phòng RI31

99.000 VND

   
Đầu rò hồng ngoại AL36DD

326.000 VND

   
ĐẦU DÒ NHIỆT KF-RD01
ĐẦU DÒ NHIỆT KF-RD01

174.944 VND   123.200 VND

   
ĐẦU DÒ NHIỆT KF-FD01
ĐẦU DÒ NHIỆT KF-FD01

174.944 VND   123.200 VND

 
 
ĐẦU DÒ NHIỆT GIA TĂNG ĐỊA CHỈ KF-RD01D
ĐẦU DÒ NHIỆT GIA TĂNG ĐỊA CHỈ KF-RD01D

1.331.960 VND   938.000 VND

   
ĐÀU DÒ NHIỆT CỐ ĐỊNH KF-FD01D
ĐÀU DÒ NHIỆT CỐ ĐỊNH KF-FD01D

1.331.960 VND   938.000 VND

   
ĐẦU DÒ KHÓI ĐỊA CHỈ KF-SD01D
ĐẦU DÒ KHÓI ĐỊA CHỈ KF-SD01D

1.451.240 VND   1.022.000 VND

   
ĐẦU DÒ KHÓI QUANG KF-SD01
ĐẦU DÒ KHÓI QUANG KF-SD01

536.760 VND   378.000 VND

 
 
ĐẦU DÒ KHÍ CO KF-MD01
ĐẦU DÒ KHÍ CO KF-MD01

4.970.000 VND   1.500.000 VND

   
ĐẦU DÒ GA KF-GD01
ĐẦU DÒ GA KF-GD01

1.789.200 VND   260.000 VND

   
ĐẦU BÁO NHIỆT ĐỘC LẬP KF-FD01A
ĐẦU BÁO NHIỆT ĐỘC LẬP KF-FD01A

914.480 VND   644.000 VND

   
Đầu báo nhiệt độc lập CRG-1D
Đầu báo nhiệt độc lập CRG-1D

742.000 VND

 
 
Đầu báo nhiệt độ cố định FD8010

269.000 VND

   
Đầu báo khói độc lập KRG-1D
Đầu báo khói độc lập KRG-1D

675.000 VND

   
ĐẦU BÁO KHÓI ĐỘC LẬP KF-SD01A

914.480 VND   644.000 VND

   
Đầu báo khói FD8030

319.000 VND

 
Loading...