Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Đầu báo cháy và phụ kiện

 
Đèn báo phòng RI31

99.000 VND

   
ĐÈN BÁO ĐỘNG KF-AL01
ĐÈN BÁO ĐỘNG KF-AL01

166.992 VND   117.600 VND

   
ĐẦU DÒ NHIỆT KF-RD01
ĐẦU DÒ NHIỆT KF-RD01

174.944 VND   123.200 VND

   
ĐẦU DÒ NHIỆT KF-FD01
ĐẦU DÒ NHIỆT KF-FD01

174.944 VND   123.200 VND

 
 
NÚT NHẤN KHẨN TRƯƠNG KF-AP01
NÚT NHẤN KHẨN TRƯƠNG KF-AP01

279.740 VND   197.000 VND

   
Báo khói - báo ga kawa

200.000 VND

   
Nút ấn báo cháy FD3050

256.000 VND

   
Đầu báo nhiệt độ cố định FD8010

269.000 VND

 
 
Đầu báo khói FD8030

319.000 VND

   
Còi báo SV2002F

319.000 VND

   
NÚT NHẨN KHẨN BỂ KÍNH KF-AP02
NÚT NHẨN KHẨN BỂ KÍNH KF-AP02

457.240 VND   322.000 VND

   
Còi KF-AB0612
Còi KF-AB0612

516.880 VND   364.000 VND

 
 
CÒI KF-AB0624
CÒI KF-AB0624

516.880 VND   364.000 VND

   
ĐẦU DÒ KHÓI QUANG KF-SD01
ĐẦU DÒ KHÓI QUANG KF-SD01

536.760 VND   378.000 VND

   
ĐÈN KHẨN CẤP KF-EL700A
ĐÈN KHẨN CẤP KF-EL700A

576.520 VND   406.000 VND

   
ĐÈN KHẨN CẤP KF-EL1300
ĐÈN KHẨN CẤP KF-EL1300

795.200 VND   560.000 VND

 
 
ĐẦU BÁO KHÓI ĐỘC LẬP KF-SD01A

914.480 VND   644.000 VND

   
ĐẦU BÁO NHIỆT ĐỘC LẬP KF-FD01A
ĐẦU BÁO NHIỆT ĐỘC LẬP KF-FD01A

914.480 VND   644.000 VND

   
Đầu báo khói độc lập KRG-1D
Đầu báo khói độc lập KRG-1D

675.000 VND

   
Đầu báo nhiệt độc lập CRG-1D
Đầu báo nhiệt độc lập CRG-1D

742.000 VND

 
 
HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ KF-MM1

1.172.920 VND   826.000 VND

   
NÚT NHẤN KHẨN ĐỊA CHỈ KF-AP01D
NÚT NHẤN KHẨN ĐỊA CHỈ KF-AP01D

1.331.960 VND   938.000 VND

   
ĐẦU DÒ NHIỆT GIA TĂNG ĐỊA CHỈ KF-RD01D
ĐẦU DÒ NHIỆT GIA TĂNG ĐỊA CHỈ KF-RD01D

1.331.960 VND   938.000 VND

   
ĐÀU DÒ NHIỆT CỐ ĐỊNH KF-FD01D
ĐÀU DÒ NHIỆT CỐ ĐỊNH KF-FD01D

1.331.960 VND   938.000 VND

 
 
ĐẦU DÒ KHÓI ĐỊA CHỈ KF-SD01D
ĐẦU DÒ KHÓI ĐỊA CHỈ KF-SD01D

1.451.240 VND   1.022.000 VND

   
KF-AA05S
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AA05S

5.765.200 VND   4.060.000 VND

   
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AC02S
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AC02S

6.361.600 VND   4.480.000 VND

   
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AA10S
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AA10S

6.759.200 VND   4.760.000 VND

 
 
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AC05S
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AC05S

7.156.800 VND   5.040.000 VND

   
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AC05P
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AC05P

7.156.800 VND   5.040.000 VND

   
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AC10S
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AC10S

10.337.600 VND   7.280.000 VND

   
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AC10P
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AC10P

10.337.600 VND   7.280.000 VND

 
 
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AC15S
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AC15S

14.313.600 VND   10.080.000 VND

   
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AC20S
HỆ THỐNG BÁO CHÁY KF-AC20S

17.096.800 VND   12.040.000 VND

   
HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ KF-AA01D- KFAA08D
HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ KF-AA01D- KFAA08D

27.434.400 VND   19.320.000 VND

   
HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ KF-AC256D
HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ KF-AC256D

51.290.400 VND   36.120.000 VND

 
 
HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ KF-AC1024D
HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ KF-AC1024D

86.767.800 VND   61.040.000 VND

             
Loading...