Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Phụ kiện báo trộm

phụ kiện báo trộm
 
AST 210AW
Hàng rào hồng ngoại AST 210AW

6 VND

   
AST 210AP
Hàng rào hồng ngoại AST 210AP

6 VND

   
AST 220AP
Hàng rào hồng ngoại AST 220AP

6 VND

   
Cảm biến Video FJ98
Cảm biến hồng ngoại Video FJ98

8 VND

 
 
FJ 101WD
Cảm biến từ FJ 101WD

83.000 VND

   
FJ 101BP
Nút nhấn khẩn FJ 101BP

86.000 VND

   
GS 112
Từ gắn cửa GS 112

129.600 VND

   
Remote AL27R
Remote AL27R

136.000 VND

 
 
Pin báo trộm AL27
Pin báo trộm AL27

156.000 VND

   
Từ AL27T
Từ AL27T

162.000 VND

   
Còi báo động AL27CO
Còi báo động AL27CO

189.000 VND

   
Báo khói SS168P
Báo khói SS168P

192.000 VND

 
 
Vỡ kính AL27VK
Vỡ kính AL27VK

217.000 VND

   
Pin báo trộm AL36-AL36S
Pin báo trộm AL36-AL36S

234.000 VND

   
FJ202IR
Cảm biến hồng ngoại FJ202IR

258.000 VND

   
FJ101WV
Cảm biến rung FJ 101WV

260.000 VND

 
 
Cảm biến nước FJ102WD
Cảm biến nước FJ 102WD

279.000 VND

   
Cảm biến hồng ngoại FJ101PT
Cảm biến hồng ngoại FJ101PT

318.000 VND

   
Cảm biến khói SS168W
Cảm biến khói SS168W

324.000 VND

   
Đầu rò hồng ngoại AL36DD

326.000 VND

 
 
Chấn động AL27CD
Chấn động AL27CD

326.000 VND

   
Hồng ngoại chống vật nuôi FJ102PT
Hồng ngoại chống vật nuôi FJ102PT

389.000 VND

   
Pin báo trộm AL45
Pin báo trộm AL45

468.000 VND

   
Báo khói AL 27BK
Báo khói AL 27BK

488.000 VND

 
 
Báo ga AL 27BG
Báo ga AL 27BG

488.000 VND

   
Hàng rào hồng ngoại ABT100
Hàng rào hồng ngoại ABT100

506.000 VND

   
Hàng rào hồng ngoại ABT150
Hàng rào hồng ngoại ABT150

606.000 VND

   
Hàng rào hồng ngoại ABE250
Hàng rào hồng ngoại ABE250

831.600 VND

 
 
Hàng rào hồng ngoại ABE300
Hàng rào hồng ngoại ABE300

882.000 VND

   
Module GSM AST 288
Module GSM AST 288

915.000 VND

         
Loading...