Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Khóa cửa thông minh

 
Khóa đĩa xe máy báo động AST-303

399.000 VND   168.000 VND

   
AST-808
Khóa báo động dùng cho xe máy, nhà AST-808

280.000 VND   190.000 VND

   
DIY 3798
Adel DIY 3798

2.988.000 VND   2.852.000 VND

   
Adel Trinity 788
Adel Trinity 788

3.888.000 VND   3.100.000 VND

 
 
Adel DIY 3398
Adel DIY 3398

3.488.000 VND   3.398.000 VND

   
ADEL 1006
ADEL 1006

4.688.000 VND   3.400.000 VND

   
ADEL- iDLK 5600
ADEL- iDLK 5600 (Thẻ + mật mã)

4.188.000 VND   3.500.000 VND

   
ADEL- iDLK 5600
ADEL- iDLK 5600 (Vân tay + thẻ)

4.488.000 VND   3.568.000 VND

 
 
Khóa cửa điện tử không tay cầm SHS-1321XAK/EN
Khóa cửa điện tử không tay cầm SHS-1321XAK/EN

3.982.000 VND   3.782.000 VND

   
ADEL- iDLK Cartoon

5.988.000 VND   4.000.000 VND

   
ADEL 4920
ADEL 4920 (Vân tay+mật mã)

4.988.000 VND   4.568.000 VND

   
ADEL 4920
ADEL 4920 (Vân tay + thẻ)

5.288.000 VND   4.666.000 VND

 
 
Khóa cửa điện tử không tay cầm SHS-G517XMK/EN
Khóa cửa điện tử không tay cầm SHS-G517XMK/EN

5.236.000 VND   4.974.000 VND

   
ADEL 5500
ADEL 5500 (Vân tay)

5.488.000 VND   4.980.000 VND

   
Khóa cửa điện tử không tay cầm SHS-2320XMK/EN
Khóa cửa điện tử không tay cầm SHS-2320XMK/EN

5.288.000 VND   5.016.000 VND

   
Khóa cửa điện tử không tay cầm, có chìa SHS-3321XMK/EN
Khóa cửa điện tử không tay cầm, có chìa SH...

5.288.000 VND   5.016.000 VND

 
 
ADEL 5500 U
ADEL 5500 U (Vân tay)

5.488.000 VND   5.178.000 VND

   
ADEL 5500 (Vân tay + Thẻ)
ADEL 5500 (Vân tay + Thẻ)

5.788.000 VND   5.333.000 VND

   
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H505FMK/EN
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H505FMK/EN

5.764.000 VND   5.485.000 VND

   
Khóa cửa điện tử không tay cầm, có chìa SHS-3320XMK/EN
Khóa cửa điện tử không tay cầm, có chìa SH...

6.182.000 VND   5.872.000 VND

 
 
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H625FMK/EN
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H625FMK/EN

6.952.000 VND   6.600.000 VND

   
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H635FMS/EN
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H635FMS/EN

7.766.000 VND   7.377.000 VND

   
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H635FBG/EN
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H635FBG/EN

8.514.000 VND   8.088.000 VND

   
ADEL E7F4
ADEL E7F4

8.388.000 VND   8.188.000 VND

 
 
Khóa cửa vân tay SHS-P717LMK/EN
Khóa điện tử có tay cầm SHS-P717LMK/EN

9.460.000 VND   8.987.000 VND

   
Khóa vân tay SHS-H705FMR/EN
Khóa vân tay SHS-H705FMR/EN

10.846.000 VND   10.303.000 VND

   
Khóa vân tay SHS-H705FMK/EN
Khóa vân tay SHS-H705FMK/EN

10.846.000 VND   10.303.000 VND

   
Khóa vân tay SHS-H705FBG/EN
Khóa vân tay SHS-H705FBG/EN

11.682.000 VND   11.097.000 VND

 
 
Khóa cửa vân tay SHS-P718LMK/EN
Khóa cửa vân tay SHS-P718LMK/EN

12.232.000 VND   11.620.000 VND

   
ADEL- iDLK US 3 - 6
ADEL- iDLK US 3 - 6

21.188.000 VND   18.000.000 VND

   
ADEL–IDLK US 3-8908
ADEL–IDLK US 3-8908

72.200.000 VND

     
Loading...