Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Hệ thống khóa cửa thông minh

 
ADEL- iDLK Cartoon

5.988.000 VND   4.000.000 VND

   
ADEL 4920
ADEL 4920 (Vân tay+mật mã)

4.988.000 VND   4.568.000 VND

   
ADEL 4920
ADEL 4920 (Vân tay + thẻ)

5.288.000 VND   4.666.000 VND

   
Khóa cửa điện tử không tay cầm SHS-G517XMK/EN
Khóa cửa điện tử không tay cầm SHS-G517XMK/EN

5.236.000 VND   4.974.000 VND

 
 
ADEL 5500
ADEL 5500 (Vân tay)

5.488.000 VND   4.980.000 VND

   
Khóa cửa điện tử không tay cầm SHS-2320XMK/EN
Khóa cửa điện tử không tay cầm SHS-2320XMK/EN

5.288.000 VND   5.016.000 VND

   
Khóa cửa điện tử không tay cầm, có chìa SHS-3321XMK/EN
Khóa cửa điện tử không tay cầm, có chìa SH...

5.288.000 VND   5.016.000 VND

   
ADEL 5500 U
ADEL 5500 U (Vân tay)

5.488.000 VND   5.178.000 VND

 
 
ADEL 5500 (Vân tay + Thẻ)
ADEL 5500 (Vân tay + Thẻ)

5.788.000 VND   5.333.000 VND

   
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H505FMK/EN
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H505FMK/EN

5.764.000 VND   5.485.000 VND

   
Khóa cửa điện tử không tay cầm, có chìa SHS-3320XMK/EN
Khóa cửa điện tử không tay cầm, có chìa SH...

6.182.000 VND   5.872.000 VND

   
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H625FMK/EN
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H625FMK/EN

6.952.000 VND   6.600.000 VND

 
 
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H635FMS/EN
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H635FMS/EN

7.766.000 VND   7.377.000 VND

   
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H635FBG/EN
Khóa điện tử có tay cầm SHS-H635FBG/EN

8.514.000 VND   8.088.000 VND

   
ADEL E7F4
ADEL E7F4

8.388.000 VND   8.188.000 VND

   
Khóa cửa vân tay SHS-P717LMK/EN
Khóa điện tử có tay cầm SHS-P717LMK/EN

9.460.000 VND   8.987.000 VND

 
 
Khóa vân tay SHS-H705FMR/EN
Khóa vân tay SHS-H705FMR/EN

10.846.000 VND   10.303.000 VND

   
Khóa vân tay SHS-H705FMK/EN
Khóa vân tay SHS-H705FMK/EN

10.846.000 VND   10.303.000 VND

   
Khóa vân tay SHS-H705FBG/EN
Khóa vân tay SHS-H705FBG/EN

11.682.000 VND   11.097.000 VND

   
Khóa cửa vân tay SHS-P718LMK/EN
Khóa cửa vân tay SHS-P718LMK/EN

12.232.000 VND   11.620.000 VND

 
Loading...