Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Thiết bị an ninh

 
AST 210AW
Hàng rào hồng ngoại AST 210AW

6 VND

   
AST 210AP
Hàng rào hồng ngoại AST 210AP

6 VND

   
AST 220AP
Hàng rào hồng ngoại AST 220AP

6 VND

   
Cảm biến Video FJ98
Cảm biến hồng ngoại Video FJ98

8 VND

 
 
Thẻ ADEL
Thẻ ADEL

50.000 VND

   
Cáp đồng trần M50
Cáp đồng trần M50

115.000 VND   79.000 VND

   
FJ 101WD
Cảm biến từ FJ 101WD

83.000 VND

   
FJ 101BP
Nút nhấn khẩn FJ 101BP

86.000 VND

 
 
Thuốc hàn hoá nhiệt
Thuốc hàn hoá nhiệt

250.000 VND   90.000 VND

   
Đèn báo phòng RI31

99.000 VND

   
Cáp đồng trần M70
Cáp đồng trần M70

149.000 VND   110.000 VND

   
ĐÈN BÁO ĐỘNG KF-AL01
ĐÈN BÁO ĐỘNG KF-AL01

166.992 VND   117.600 VND

 
 
ĐẦU DÒ NHIỆT KF-RD01
ĐẦU DÒ NHIỆT KF-RD01

174.944 VND   123.200 VND

   
ĐẦU DÒ NHIỆT KF-FD01
ĐẦU DÒ NHIỆT KF-FD01

174.944 VND   123.200 VND

   
GS 112
Từ gắn cửa GS 112

129.600 VND

   
Remote AL27R
Remote AL27R

136.000 VND

 
 
Cọc tiếp địa phi 14
Cọc tiếp địa phi 14

199.000 VND   137.000 VND

   
Pin báo trộm AL27
Pin báo trộm AL27

156.000 VND

   
Từ AL27T
Từ AL27T

162.000 VND

   
Khóa đĩa xe máy báo động AST-303

399.000 VND   168.000 VND

 
Loading...