Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Thiết bị an ninh

 
ĐÈN KHẨN CẤP KF-EL1300
ĐÈN KHẨN CẤP KF-EL1300

795.200 VND   560.000 VND

   
Hàng rào hồng ngoại ABT150
Hàng rào hồng ngoại ABT150

606.000 VND

   
ĐẦU BÁO KHÓI ĐỘC LẬP KF-SD01A

914.480 VND   644.000 VND

   
ĐẦU BÁO NHIỆT ĐỘC LẬP KF-FD01A
ĐẦU BÁO NHIỆT ĐỘC LẬP KF-FD01A

914.480 VND   644.000 VND

 
 
Đầu báo khói độc lập KRG-1D
Đầu báo khói độc lập KRG-1D

675.000 VND

   
Đầu báo nhiệt độc lập CRG-1D
Đầu báo nhiệt độc lập CRG-1D

742.000 VND

   
HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ KF-MM1

1.172.920 VND   826.000 VND

   
Hàng rào hồng ngoại ABE250
Hàng rào hồng ngoại ABE250

831.600 VND

 
 
Báo trộm AST668B
Báo trộm AST 668B

1.199.000 VND   858.000 VND

   
Hàng rào hồng ngoại ABE300
Hàng rào hồng ngoại ABE300

882.000 VND

   
Module GSM AST 288
Module GSM AST 288

915.000 VND

   
Chống sét bảo vệ đường truyền camera BNC
Chống sét bảo vệ đường truyền camera BNC

1.666.000 VND   937.000 VND

 
 
NÚT NHẤN KHẨN ĐỊA CHỈ KF-AP01D
NÚT NHẤN KHẨN ĐỊA CHỈ KF-AP01D

1.331.960 VND   938.000 VND

   
ĐẦU DÒ NHIỆT GIA TĂNG ĐỊA CHỈ KF-RD01D
ĐẦU DÒ NHIỆT GIA TĂNG ĐỊA CHỈ KF-RD01D

1.331.960 VND   938.000 VND

   
ĐÀU DÒ NHIỆT CỐ ĐỊNH KF-FD01D
ĐÀU DÒ NHIỆT CỐ ĐỊNH KF-FD01D

1.331.960 VND   938.000 VND

   
Chống sét bảo vệ đường mạng LAN
Chống sét bảo vệ đường mạng LAN

1.699.000 VND   1.017.000 VND

 
 
KP1
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ LINE ĐiỆN THOẠI KP1

1.017.000 VND

   
ĐẦU DÒ KHÓI ĐỊA CHỈ KF-SD01D
ĐẦU DÒ KHÓI ĐỊA CHỈ KF-SD01D

1.451.240 VND   1.022.000 VND

   
SHS-DARCX01
SHS-DARCX01

1.090.000 VND

   
SHS-ARS200
SHS-ARS200

1.100.000 VND

 
Loading...