Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Thiết bị chống sét

 
Bảng báo giá chống sét lan truyền
Bảng báo giá chống sét lan truyền

Liên hệ

   
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 4D-25
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 4D-25

Liên hệ

   
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 4D-50
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 4D-50

Liên hệ

   
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 4D-100-R
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 4D-100-R

Liên hệ

 
 
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 2D-10
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 2D-10

Liên hệ

   
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 2S-2000
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 2S-2000

Liên hệ

   
Thuốc hàn hoá nhiệt
Thuốc hàn hoá nhiệt

250.000 VND   70.000 VND

   
Cáp đồng trần M50
Cáp đồng trần M50

115.000 VND   77.000 VND

 
 
Cáp đồng trần M70
Cáp đồng trần M70

149.000 VND   110.000 VND

   
Cọc tiếp địa phi 14
Cọc tiếp địa phi 14

199.000 VND   137.000 VND

   
Cọc tiếp địa phi 16
Cọc tiếp địa phi 16

256.000 VND   167.000 VND

   
Hộp kiểm tra tiếp điểm
Hộp kiểm tra điện trở (tiếp điểm)

200.000 VND

 
 
Hóa chất giảm trở GEM
Hóa chất giảm trở GEM

789.000 VND   350.000 VND

   
Chống sét bảo vệ đường truyền camera BNC
Chống sét bảo vệ đường truyền camera BNC

1.666.000 VND   937.000 VND

   
KP1
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ LINE ĐiỆN THOẠI KP1

950.000 VND

   
Chống sét bảo vệ đường mạng LAN
Chống sét bảo vệ đường mạng LAN

1.699.000 VND   990.000 VND

 
 
Kim thu lôi TY-901
Kim thu lôi TY-901

1.980.000 VND   1.200.000 VND

   
KP1-i
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ LINE ĐiỆN THOẠI ...

1.267.000 VND

   
Khuân hàn hóa nhiệt
Khuân hàn hóa nhiệt

2.678.000 VND   1.477.000 VND

   
chống sét lan truyền
Bảng báo giá chống sét lan truyền

2.170.000 VND

 
Loading...