Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Chống sét lan truyền

chống sét lan truyền
 
Cắt lọc sét SYCX-480-3Y/SC
Cắt lọc sét SYCX-480-3Y/SC

Liên hệ

   
Cắt lọc sét SYKXL-480-3Y
Cắt lọc sét SYKXL-480-3Y

Liên hệ

   
Cắt lọc sét SYKXL-480-3Y/SC
Cắt lọc sét SYKXL-480-3Y/SC

Liên hệ

   
Cắt lọc sét SYCXL-480-3Y/SC
Cắt lọc sét SYCXL-480-3Y/SC

Liên hệ

 
 
SDD1-150-275-A
THIẾT BỊ CẮT SÉT 1 PHA SDD1-150-275-A

Liên hệ

   
SD1-100-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 1 PHA SD1-100-275

Liên hệ

   
SD1-150-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 1 PHA SD1-150-275

Liên hệ

   
SD1-200-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 1 PHA SD1-200-275

Liên hệ

 
 
SD1-250-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 1 PHA SD1-250-275

Liên hệ

   
SDD3-150-275 - A
THIẾT BỊ CẮT SÉT 03 PHA SDD3-150-275 - A

Liên hệ

   
SD3-100-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 03 PHA SD3-100-275

Liên hệ

   
SD3-150-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 03 PHA SD3-150-275

Liên hệ

 
 
SD3-200-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 03 PHA SD3-200-275

Liên hệ

   
SD3-250-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 03 PHA SD3-250-275

Liên hệ

   
SSP1-6-50-275
THIẾT BỊ LỌC SÉT 1 PHA SSP1-6-50-275

Liên hệ

   
SSP1-10-50-275
THIẾT BỊ LỌC SÉT 01 PHA SSP1-10-50-275

Liên hệ

 
 
SSP1-20-50-275
THIẾT BỊ LỌC SÉT 1 PHA SSP1-20-50-275

Liên hệ

   
SSP1-63-50-275
THIẾT BỊ LỌC SÉT 1 PHA SSP1-63-50-275

Liên hệ

   
SFM1-40-100-275
THIẾT BỊ LỌC SÉT 1 PHA SFM1-40-100-275

Liên hệ

   
SFM1-63-100-275
THIẾT BỊ LỌC SÉT 1 PHA SFM1-63-100-275

Liên hệ

 
 
THIẾT BỊ LỌC SÉT 03 PHA SFM3-40-100-275
THIẾT BỊ LỌC SÉT 03 PHA SFM3-40-100-275

Liên hệ

   
THIẾT BỊ LỌC SÉT 3 PHA SFM3-63-100-275
THIẾT BỊ LỌC SÉT 3 PHA SFM3-63-100-275

Liên hệ

   
SFM1-125-100-275
THIẾT BỊ LỌC SÉT 01 PHA SFM1-125-100-275

Liên hệ

   
THIẾT BỊ LỌC SÉT 03 PHA SFH3-200-100-275
THIẾT BỊ LỌC SÉT 03 PHA SFH3-200-100-275

Liên hệ

 
 
SFH3-400-100-275
THIẾT BỊ LỌC SÉT 03 PHA SFH3-400-100-275

Liên hệ

   
SFH3-630-100-275
THIẾT BỊ LỌC SÉT 03 PHA SFH3-630-100-275

Liên hệ

   
SFH3-800-100-275
THIẾT BỊ LỌC SÉT 03 PHA SFH3-800-100-275

Liên hệ

   
SFH3-1200-100-275
THIẾT BỊ LỌC SÉT 03 PHA SFH3-1200-100-275

Liên hệ

 
 
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 4D-25
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 4D-25

Liên hệ

   
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 4D-50
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 4D-50

Liên hệ

   
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 4D-100-R
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 4D-100-R

Liên hệ

   
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 2D-10
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 2D-10

Liên hệ

 
 
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 2S-2000
Tủ cắt lọc sét nguồn điện SP 2S-2000

Liên hệ

   
Chống sét bảo vệ đường truyền camera BNC
Chống sét bảo vệ đường truyền camera BNC

1.666.000 VND   937.000 VND

   
Chống sét bảo vệ đường mạng LAN
Chống sét bảo vệ đường mạng LAN

1.699.000 VND   1.017.000 VND

   
KP1
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ LINE ĐiỆN THOẠI KP1

1.017.000 VND

 
 
KP1-i
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ LINE ĐiỆN THOẠI ...

1.267.000 VND

   
UTP-RJ45-1CAT6
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ MẠNG MÁY TÍNH UT...

2.657.000 VND

   
MPP-RJ12-1
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ ĐƯỜNG ADSL MPP-R...

2.657.000 VND

   
UTP-RJ45-1PoE
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ MẠNG MÁY TÍNH UT...

3.167.000 VND

 
 
UTP-RJ45-1HPoE
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ MÁY TÍNH UTP-RJ4...

3.167.000 VND

   
Bảng báo giá chống sét lan truyền

3.170.000 VND

   
MPP-RJ45
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ ĐƯỜNG ADSL MPP-RJ45

3.547.000 VND

   
MPP-RJ12-I.
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ ĐƯỜNG ADSL MPP-R...

3.797.000 VND

 
 
SDD1-50-275
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT 1 PHA SDD1-50-275

4.427.000 VND

   
MPP-RJ12-BI
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ ĐƯỜNG ADSL MPP-R...

4.427.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SG1-50-255
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SG1-50-255

4.557.000 VND

   
KP10
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ LINE ĐiỆN THOẠI ...

4.557.000 VND

 
 
SDD1-100-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 1 PHA SDD1-100-275

4.687.000 VND

   
Cắt lọc sét EU-1-240TC
Cắt lọc sét EU-1-240TC

6.788.000 VND   5.037.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SGN-100-275
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SGN-100...

5.317.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-2-6.5-275
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-2-...

5.317.000 VND

 
 
KP10-i
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ LINE ĐiỆN THOẠI ...

5.567.000 VND

   
SDD2-10-18-DC
THIẾT BỊ CẮT- LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-1...

6.199.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT-LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-10-45-DC
THIẾT BỊ CẮT-LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-10...

6.199.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-32-65-DC
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-32...

6.199.000 VND

 
 
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-50-150-DC
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-50...

6.199.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-6-6.5-275
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-6-...

6.457.000 VND

   
SDD1-150-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 1 PHA SDD1-150-275

7.087.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-6-50-275
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-6-...

7.467.000 VND

 
 
Cắt lọc sét SYC-TC-480-3Y
Cắt lọc sét SYC-TC-480-3Y

8.999.000 VND   7.573.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-10-50-275
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-10...

8.347.000 VND

   
SDD3-50-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 3 PHA SDD3-50-275

8.447.000 VND

   
SDD3-100-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 03 PHA SDD3-100-275

9.867.000 VND

 
Loading...