Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Chống sét lan truyền

chống sét lan truyền
 
UTP-RJ45-1HPoE
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ MÁY TÍNH UTP-RJ4...

3.167.000 VND

   
Bảng báo giá chống sét lan truyền

3.170.000 VND

   
MPP-RJ45
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ ĐƯỜNG ADSL MPP-RJ45

3.547.000 VND

   
MPP-RJ12-I.
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ ĐƯỜNG ADSL MPP-R...

3.797.000 VND

 
 
SDD1-50-275
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT 1 PHA SDD1-50-275

4.427.000 VND

   
MPP-RJ12-BI
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ ĐƯỜNG ADSL MPP-R...

4.427.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SG1-50-255
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SG1-50-255

4.557.000 VND

   
KP10
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ LINE ĐiỆN THOẠI ...

4.557.000 VND

 
 
SDD1-100-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 1 PHA SDD1-100-275

4.687.000 VND

   
Cắt lọc sét EU-1-240TC
Cắt lọc sét EU-1-240TC

6.788.000 VND   5.037.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SGN-100-275
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SGN-100...

5.317.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-2-6.5-275
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-2-...

5.317.000 VND

 
 
KP10-i
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ LINE ĐiỆN THOẠI ...

5.567.000 VND

   
SDD2-10-18-DC
THIẾT BỊ CẮT- LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-1...

6.199.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT-LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-10-45-DC
THIẾT BỊ CẮT-LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-10...

6.199.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-32-65-DC
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-32...

6.199.000 VND

 
 
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-50-150-DC
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-50...

6.199.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-6-6.5-275
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-6-...

6.457.000 VND

   
SDD1-150-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 1 PHA SDD1-150-275

7.087.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-6-50-275
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-6-...

7.467.000 VND

 
Loading...