Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Chống sét lan truyền

chống sét lan truyền
 
Cắt lọc sét SYC-TC-480-3Y
Cắt lọc sét SYC-TC-480-3Y

8.999.000 VND   7.573.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-10-50-275
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-10...

8.347.000 VND

   
SDD3-50-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 3 PHA SDD3-50-275

8.447.000 VND

   
SDD3-100-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 03 PHA SDD3-100-275

9.867.000 VND

 
 
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-100-150-DC
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDD2-10...

9.867.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDPV-40-600-A
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDPV-40...

9.867.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDPV-40-1000-A
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SDPV-40...

9.867.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT ECD-100-600
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT ECD-100...

9.867.000 VND

 
 
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-20-50-275
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-20...

9.867.000 VND

   
PP10A2-50
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG Ổ CẮM PP10A2-50

9.867.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG Ổ CẮM PP10A4-50
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG Ổ CẮM PP10A4-50

10.499.000 VND

   
PP15A1-19
THIẾT BỊ CẮT SÉT DẠNG Ổ CẮM PP15A1-19

10.627.000 VND

 
 
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-20-100-275
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-20...

11.387.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SG3-50-255
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SG3-50-255

11.637.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG Ổ CẮM PP15A1-50
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG Ổ CẮM PP15A1-50

12.277.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG Ổ CẮM PP10A6-50
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG Ổ CẮM PP10A6-50

12.397.000 VND

 
 
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT HSG1-25-480
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT HSG1-25...

12.527.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG Ổ CẮM PP10A8-50
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG Ổ CẮM PP10A8-50

13.537.000 VND

   
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-32-50-275
THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT SFD1-32...

14.427.000 VND

   
SDD3-150-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT 03 PHA SDD3-150-275

14.677.000 VND

 
Loading...