Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Chống sét trực tiếp

chống sét trực tiếp
 
Kim thu lôi TY-901
Kim thu lôi TY-901

1.980.000 VND   1.200.000 VND

   
Kim thu lôi TY-902
Kim thu lôi TY-902

2.560.000 VND   2.190.000 VND

   
Kim thu set CX-040
Kim thu sét Pantheon CX-040

2.537.000 VND

   
Kim thu sét Liva CX-040
Kim thu sét Liva CX-040

3.920.000 VND   2.800.000 VND

 
 
Kim thu set CX-070
Kim thu set Pantheon CX-070

3.070.000 VND

   
Kim thu sét LIVA CX-070
Kim thu sét LIVA CX-070

4.480.000 VND   3.200.000 VND

   
kim thu set bx-125
Kim thu set Pantheon BX-125

3.700.000 VND

   
Kim thu sét Stormaster ESE 15
Kim thu sét Stormaster ESE 15

3.779.000 VND

 
 
Kim thu sét Liva BX-125
Kim thu sét Liva BX-125

5.600.000 VND   3.970.000 VND

   
kim thu set BX-175
Kim thu set Pantheon BX-175

4.170.000 VND

   
Kim thu sét Liva Bx-175
Kim thu sét Liva Bx-175

6.300.000 VND   4.670.000 VND

   
Kim thu set AX-210
Kim thu set Pantheon AX-210

4.870.000 VND

 
 
kim thu sét stormaster ese 30
Kim thu sét Stormaster ESE 30

5.079.000 VND

   
Kim thu sét Liva AX-210
Kim thu sét Liva AX-210

7.700.000 VND   5.370.000 VND

   
kim thu set dx-250
Kim thu set Pantheon DX-250

5.970.000 VND

   
Thiết bị thu sét tia tiên đạo E.S.E Nimbus15
Kim thu sét tia tiên đạo Nimbus15

8.700.000 VND   6.600.000 VND

 
 
Kim thu sét Liva DX-250
Kim thu sét Liva DX-250

9.100.000 VND   6.770.000 VND

   
Kim thu sét Stormaster ESE 50
Kim thu sét Stormaster ESE 50

6.779.000 VND

   
Kim thu sét Sigma Electron R-15
Kim thu sét Sigma R-15

9.100.000 VND   7.000.000 VND

   
Kim thu sét PDC 2.1
Kim thu sét PDC 2.1

9.800.000 VND   7.300.000 VND

 
Loading...