Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Chống sét trực tiếp

chống sét trực tiếp
 
Kim thu sét chủ động ADVANCE RP-40
Kim thu sét hiện đại ADVANCE RP-40

Liên hệ

   
Kim thu sét hiện đại ADVANCE RP-50
Kim thu sét hiện đại ADVANCE RP-50

Liên hệ

   
Kim thu sét hiện đại ADVANCE RP-60
Kim thu sét hiện đại ADVANCE RP-60

Liên hệ

   
Kim thu sét hiện đại ADVANCE RP-80
Kim thu sét hiện đại ADVANCE RP-80

Liên hệ

 
 
Kim thu lôi TY-901
Kim thu lôi TY-901

1.980.000 VND   1.370.000 VND

   
Kim thu lôi TY-902
Kim thu lôi TY-902

2.560.000 VND   2.190.000 VND

   
Kim thu sét Liva CX-040
Kim thu sét Liva CX-040

3.920.000 VND   3.080.000 VND

   
Kim thu sét LIVA CX-070
Kim thu sét LIVA CX-070

4.480.000 VND   3.520.000 VND

 
 
Kim thu sét Liva BX-125
Kim thu sét Liva BX-125

5.600.000 VND   4.400.000 VND

   
Kim thu sét Liva Bx-175
Kim thu sét Liva Bx-175

6.300.000 VND   4.950.000 VND

   
Kim thu sét Liva AX-210
Kim thu sét Liva AX-210

7.700.000 VND   6.050.000 VND

   
Thiết bị thu sét tia tiên đạo E.S.E Nimbus15
Thiết bị thu sét tia tiên đạo E.S.E Nimbus15

8.700.000 VND   6.600.000 VND

 
 
Kim thu sét Liva DX-250
Kim thu sét Liva DX-250

9.100.000 VND   7.150.000 VND

   
Kim thu sét PDC 2.1
Kim thu sét PDC 2.1

9.800.000 VND   7.300.000 VND

   
Kim thu sét Sigma Electron R-15
Kim thu sét Sigma Electron R-15

8.450.000 VND   7.475.000 VND

   
Kim thu sét Sigma R-25
Kim thu sét Sigma R-25

11.700.000 VND   10.350.000 VND

 
 
Kim thu sét PDC 3.1
Kim thu sét PDC 3.1

13.300.000 VND   10.370.000 VND

   
Kim thu sét PDC-E15
Kim thu sét PDC-E15

14.700.000 VND   11.700.000 VND

   
Kim thu sét PDC 3.3
Kim thu sét PDC 3.3

17.500.000 VND   13.375.000 VND

   
Kim thu sét PDC-E30
Kim thu sét PDC-E30

16.800.000 VND   13.700.000 VND

 
Loading...