Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Chống sét trực tiếp

chống sét trực tiếp
 
Kim thu lôi TY-901
Kim thu lôi TY-901

1.980.000 VND   1.200.000 VND

   
Kim thu lôi TY-902
Kim thu lôi TY-902

2.560.000 VND   2.190.000 VND

   
Kim thu set CX-040
Kim thu sét Pantheon CX-040

2.537.000 VND

   
Kim thu sét Liva CX-040
Kim thu sét Liva CX-040

3.920.000 VND   2.800.000 VND

 
 
Kim thu set CX-070
Kim thu set Pantheon CX-070

3.070.000 VND

   
Kim thu sét LIVA CX-070
Kim thu sét LIVA CX-070

4.480.000 VND   3.200.000 VND

   
kim thu set bx-125
Kim thu set Pantheon BX-125

3.700.000 VND

   
Kim thu sét Liva BX-125
Kim thu sét Liva BX-125

5.600.000 VND   3.970.000 VND

 
 
kim thu set BX-175
Kim thu set Pantheon BX-175

4.170.000 VND

   
Kim thu sét Stormaster ESE 15
Kim thu sét Stormaster ESE 15

4.630.000 VND

   
Kim thu sét Liva Bx-175
Kim thu sét Liva Bx-175

6.300.000 VND   4.670.000 VND

   
Kim thu set AX-210
Kim thu set Pantheon AX-210

4.870.000 VND

 
 
Kim thu sét Liva AX-210
Kim thu sét Liva AX-210

7.700.000 VND   5.370.000 VND

   
kim thu set dx-250
Kim thu set Pantheon DX-250

5.970.000 VND

   
kim thu sét stormaster ese 30
Kim thu sét Stormaster ESE 30

6.290.000 VND

   
Thiết bị thu sét tia tiên đạo E.S.E Nimbus15
Kim thu sét tia tiên đạo Nimbus15

8.700.000 VND   6.600.000 VND

 
 
Kim thu sét Liva DX-250
Kim thu sét Liva DX-250

9.100.000 VND   6.770.000 VND

   
Kim thu sét Sigma Electron R-15
Kim thu sét Sigma R-15

9.100.000 VND   7.000.000 VND

   
Kim thu sét PDC 2.1
Kim thu sét PDC 2.1

9.800.000 VND   7.300.000 VND

   
Kim thu sét Stormaster ESE 50
Kim thu sét Stormaster ESE 50

7.390.000 VND

 
Loading...