Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Thiết bị hẹn giờ

 
Công tắc hẹn giờ Kawa
Công tắc hẹn giờ Kawa

180.000 VND   162.000 VND

   
Công tắc hẹn giờ 1 lần TG 15
Công tắc hẹn giờ 1 lần TG 15

180.000 VND   162.000 VND

   
Công tắc thời gian cài đặt lịch hàng ngày TG14D
Công tắc thời gian cài đặt lịch hàng ngày ...

180.000 VND   162.000 VND

   
Hạt Công Tắc Thời Gian Âm Tường Kw-TS01
Hạt Công Tắc Thời Gian Âm Tường Kw-TS01

180.000 VND   162.000 VND

 
 
Công tắc thời gian cài đặt lịch làm việc tự động trong tuần Kw-TGE2B
Công tắc thời gian cài đặt lịch làm việc t...

330.000 VND   297.000 VND

   
Dạng cơ (analog) 24h Kw-TS16
Công tác thời gian gắn tường dạng cơ (anal...

330.000 VND   297.000 VND

   
Công tắc thời gian cài đặt lịch làm việc tự động trong tuần Kw-SG36
Công tắc thời gian cài đặt lịch làm việc t...

370.000 VND   333.000 VND

   
Công tác thời gian gắn tường dạng cơ (analog) 24h Kw-TS17
Công tác thời gian gắn tường dạng cơ (anal...

480.000 VND   432.000 VND

 
 
Công tác thời gian gắn tường dạng cơ (analog) 24h ONESTO TS18
Công tác thời gian gắn tường dạng cơ (anal...

495.000 VND   445.000 VND

   
Công tác thời gian gắn tường dạng kỹ thuật số 24h/tuần (1 output) ONESTO PTS15A
Công tác thời gian gắn tường dạng kỹ thuật...

584.000 VND   525.000 VND

   
Công Tắc Thời Gian Ổ Cắm (analog) 24h Topica 200S
Công Tắc Thời Gian Ổ Cắm (analog) 24h Topi...

660.000 VND   594.000 VND

   
Công tắc thời gian dạng cơ (analog) 24h SUL 180a
Công tắc thời gian dạng cơ (analog) 24h SU...

995.000 VND   895.000 VND

 
 
Công tắc thời gian dạng cơ (analog) 24h Sul 181d
Công tắc thời gian dạng cơ (analog) 24h Su...

1.145.000 VND   1.030.000 VND

   
Công Tắc Thời Gian Gắn Tường (analog) 24h Tactic 211.1
Công Tắc Thời Gian Gắn Tường (analog) 24h ...

1.250.000 VND   1.125.000 VND

   
Công tắc thời gian Dạng kỹ thuật số 24h-tuần (1output) SIMPLEXA 601
Công tắc thời gian Dạng kỹ thuật số 24h-tu...

1.300.000 VND   1.170.000 VND

   
Công Tắc Thời Gian Ổ Cắm Kỹ Thuật Số Topica 600
Công Tắc Thời Gian Ổ Cắm Kỹ Thuật Số Topic...

1.650.000 VND   1.485.000 VND

 
 
Công tắc thời gian Dạng kỹ thuật số 24h-tuần (1output) SIMPLEXA 602
Công tắc thời gian Dạng kỹ thuật số 24h-tu...

1.680.000 VND   1.512.000 VND

   
Công tắc thời gian TR 610 Top2
Công tắc thời gian TR 610 Top2

2.175.000 VND   1.957.000 VND

   
Công tắc thời gian TR 611 Top2
Công tắc thời gian TR 611 Top2

2.450.000 VND   2.205.000 VND

   
Công tắc thời gian TR 622 Top2
Công tắc thời gian TR 622 Top2

3.750.000 VND   3.375.000 VND

 
Loading...