Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Thiết bị truyền hình cáp

 
Giắc F5 dùng cho cáp RG6
Giắc F5 dùng cho cáp RG6

4.000 VND

   
R11 connecter
R11 connecter

15.000 VND

   
Cáp đồng trục QR-540, không dây treo
Cáp đồng trục QR-540, không dây treo

26.000 VND

   
Cáp đồng trục QR-540, có dây treo
Cáp đồng trục QR-540, có dây treo

28.600 VND

 
 
Bộ chia tín hiệu 2 đường Eight PAS SPL 2
Bộ chia tín hiệu 2 đường Eight PAS SPL 2

39.000 VND

   
Bộ chia tín hiệu 3 đường Eight PAS SPL 3
Bộ chia tín hiệu 3 đường Eight PAS SPL 3

60.000 VND

   
Bộ chia tín hiệu 4 đường Eight PAS SPL 4
Bộ chia tín hiệu 4 đường Eight PAS SPL 4

78.000 VND

   
Bộ khuyếch đại Eight LA
Bộ khuyếch đại Eight LA

117.000 VND

 
 
Bộ chia tín hiệu 6 đường Eight PAS SPL 6
Bộ chia tín hiệu 6 đường Eight PAS SPL 6

125.000 VND

   
Bộ chia tín hiệu 8 đường Eight PAS SPL 8
Bộ chia tín hiệu 8 đường Eight PAS SPL 8

138.000 VND

   
Khuếch đại Eight DA 86228 NR
Khuếch đại Eight DA 86228 NR

1.430.000 VND

   
Khuếch đại Eight AMP 86234 AITR
Khuếch đại Eight AMP 86234 AITR

1.755.000 VND

 
 
Điều chế tín hiệu Eight MOD 47862
Điều chế tín hiệu Eight MOD 47862

1.820.000 VND

             
Loading...