Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Phụ kiện In-building System

 
Omni Celling Antenna- Anten dạng nấm
Omni Celling Antenna- Anten dạng nấm

Liên hệ

   
Yagi anten
Yagi anten - Anten thu sóng Yagi

Liên hệ

   
Bộ chia tín hiệu
Bộ chia tín hiệu 2 đường ra-Spliter 2 ways

Liên hệ

   
Bộ chia tín hiệu
Bộ chia tín hiệu 3 đường ra-Spliter 3 ways

Liên hệ

 
 
Bộ chia tín hiệu
Bộ chia tín hiệu 4 đường ra-Spliter 4 ways

Liên hệ

   
Cáp tín hiệu RG11
Cáp tín hiệu RG11

Liên hệ

   
Jack kết nối
Jack kết nối (N-F Connector)

Liên hệ

   
Anten vuông
Panel Antenna

Liên hệ

 
 
Cáp 5D-FB
Cáp 5D-FB

Liên hệ

   
Cáp 7D-FB
Cáp 7D-FB

Liên hệ

   
Log-periodic antenna
Log-periodic antenna

Liên hệ

   
Whip antenna
Whip antenna

Liên hệ

 
 
Outside Omni antenna
Outside Omni antenna

Liên hệ

             
Loading...