Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Phụ kiện tổng đài

phụ kiện tổng đài
 
Điện thoại KX-TS500
Điện thoại KX-TS500

260.000 VND   230.000 VND

   
Điện thoại KX-TS520
Điện thoại KX-TS520

350.000 VND   312.000 VND

   
Điện thoại không dây Uniden AT-HS101
Điện thoại không dây Uniden AT-HS101

399.000 VND   335.000 VND

   
Điện thoại không dây Uniden AT-HS102
Điện thoại không dây Uniden AT-HS102

399.000 VND   335.000 VND

 
 
Điện thoại KX-TS820
Điện thoại KX-TS820

430.000 VND   390.000 VND

   
Điện thoại không dây Uniden AT4100
Điện thoại không dây Uniden AT4100

466.000 VND   390.000 VND

   
Điện thoại không dây Uniden AT4101
Điện thoại không dây Uniden AT4101

499.000 VND   440.000 VND

   
Điện thoại KX-TSC11
Điện thoại KX-TSC11

530.000 VND   460.000 VND

 
 
Điện thoại không dây Uniden AT4102
Điện thoại không dây Uniden AT4102

566.000 VND   490.000 VND

   
Điện thoại KX-TS560
Điện thoại KX-TS560

620.000 VND   515.000 VND

   
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB110
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB110

766.000 VND   610.000 VND

   
Card KX-NS5130
Card KX-NS5130

770.000 VND   669.000 VND

 
 
Điện thoại KX-TS580
Điện thoại KX-TS580

810.000 VND   670.000 VND

   
Điện thoại không dây Uniden AT4101-2
Điện thoại không dây Uniden AT4101-2

899.000 VND   770.000 VND

   
Điện thoại KX-TS880
Điện thoại KX-TS880

960.000 VND   810.000 VND

   
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC210
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC210

820.000 VND

 
 
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC310
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC310

820.000 VND

   
Điện thoại không dây Uniden AT4102-2
Điện thoại không dây Uniden AT4102-2

850.000 VND

   
Điện thoại cửa KX-TA30865
Điện thoại cửa KX-TA30865

990.000 VND   871.000 VND

   
Card KX-TE82494
Card KX-TE82494

1.020.000 VND   892.000 VND

 
 
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD310
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD310

970.000 VND

   
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB112
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB112

1.417.000 VND   990.000 VND

   
Điện thoại không dây Uniden AT4501
Điện thoại không dây Uniden AT4501

1.110.000 VND   1.030.000 VND

   
Điện thoại không dây Uniden AT4502
Điện thoại không dây Uniden AT4502

1.108.000 VND   1.030.000 VND

 
 
Điện thoại lập trình KX-T7730
Điện thoại lập trình KX-T7730

1.360.000 VND   1.137.000 VND

   
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC212
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC212

1.320.000 VND

   
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC312
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC312

1.320.000 VND

   
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD312
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD312

1.550.000 VND

 
 
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC313
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC313

1.707.000 VND

   
Điện thoại số KX-DT321
Điện thoại số KX-DT321

1.806.000 VND

   
Card KX-TE82461
Card KX-TE82461

2.140.000 VND   1.866.000 VND

   
Card KX-TE82491
Card KX-TE82491

2.160.000 VND   1.869.000 VND

 
 
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGF310
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGF310

1.889.000 VND

   
Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế KX-DT333
Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế KX-DT333

1.966.000 VND

   
Bàn Giám Sát Panasonic KX-DT390
Bàn Giám Sát Panasonic KX-DT390

2.200.000 VND   1.988.000 VND

   
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGF320
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGF320

2.020.000 VND

 
 
Card KX-TE82461
Card KX-TE82461

2.140.000 VND   2.036.000 VND

   
Card KX-NS5171
Card KX-NS5171

2.370.000 VND   2.051.000 VND

   
Card KX-NS5162
Card KX-NS5162

2.480.000 VND   2.140.000 VND

   
Card KX-NS5173
Card KX-NS5173

2.610.000 VND   2.250.000 VND

 
 
Card KX-TE82474
Card KX-TE82474

2.760.000 VND   2.386.000 VND

   
Card KX-TE82480
Card KX-TE82480

2.810.000 VND   2.432.000 VND

   
Card KX-NS5180
Card KX-NS5180

2.840.000 VND   2.456.000 VND

   
Card KX-TE82483
Card KX-TE82483

3.000.000 VND   2.595.000 VND

 
 
Card KX-NS5172
Card KX-NS5172

3.930.000 VND   3.406.000 VND

   
Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế KX-DT343
Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế KX-DT343

3.426.000 VND

   
Card KX-NS5174
Card KX-NS5174

4.370.000 VND   3.780.000 VND

   
Card KX-NS5170
Card KX-NS5170

5.040.000 VND   4.359.000 VND

 
 
Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế KX-DT346X
Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế KX-DT346X

4.550.000 VND

   
Card KX-TE82492
Card KX-TE82492

5.420.000 VND   4.683.000 VND

   
Card KX-NS5110
Card KX-NS5110

6.720.000 VND   5.808.000 VND

   
Khung phụ KX-NS5320
Khung phụ KX-NS320

13.360.000 VND   7.696.000 VND

 
 
Card KX-NS5290
Card KX-NS5290

22.690.000 VND   19.624.000 VND

             
Loading...