Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Tổng đài PABX

tổng đài pabx
 
Tổng đài điện thoại 1 trung kế - 8 máy lẻ MS108
Tổng đài điện thoại 1 trung kế - 8 máy lẻ ...

1.870.000 VND   1.470.000 VND

   
Card mở rộng 8 máy lẻ CE8
Card mở rộng 8 máy lẻ CE8

1.970.000 VND   1.670.000 VND

   
Card mở rộng 4 trung kế vào bưu điện CO4
Card mở rộng 4 trung kế vào bưu điện CO4

1.670.000 VND

   
Tổng đài 3 trung kế - 8 máy lẻ PABX 308
Tổng đài điện thoại 3 trung kế - 8 máy lẻ ...

2.770.000 VND   2.370.000 VND

 
 
Tổng đài 4 trung kế - 16 máy lẻ PABX 416
Tổng đài điện thoại 4 trung kế - 16 máy lẻ...

3.590.000 VND   3.170.000 VND

   
Tổng đài điện thoại 4 trung kế - 16 máy lẻ CP832
Tổng đài điện thoại 4 trung kế - 16 máy lẻ...

4.590.000 VND   3.970.000 VND

   
Tổng đài điện thoại 8 trung kế - 48 máy lẻ CP1696
Tổng đài điện thoại 8 trung kế - 48 máy lẻ...

13.700.000 VND

     
Loading...