Công Ty TNHH TM Công Nghệ Tân Tiến

 

Tổng đài Panasonic

tổng đài panasonic
 
Tổng đài Panasonic IP KX-HTS824
Tổng đài Panasonic IP KX-HTS824

Liên hệ

   
Tổng đài KX-TES824 (3 trung kế 8 thuê bao)
Tổng đài Panasonic KX-TES824 (3 vào 8 máy lẻ)

4.360.000 VND   3.808.000 VND

   
Tổng Đài Panasonic KX-TES824 (3 vào 16 máy lẻ)
Tổng Đài Panasonic KX-TES824 (3 vào 16 máy...

7.120.000 VND   5.660.000 VND

   
Tổng Đài Panasonic KX-TES824 (5 vào 16 máy lẻ)
Tổng Đài Panasonic KX-TES824 (5 vào 16 máy...

7.170.000 VND   6.325.000 VND

 
 
Tổng Đài Panasonic KX-TES824 (6 vào 16 máy lẻ)
Tổng Đài Panasonic KX-TES824 (6 vào 16 máy...

7.360.000 VND   6.486.000 VND

   
Tổng đài panasonic KX-NS300
Tổng đài panasonic KX-NS300

11.460.000 VND   7.377.000 VND

   
Tổng Đài Panasonic KX-TES824 (6 vào 24 máy lẻ)
Tổng Đài Panasonic KX-TES824 (6 vào 24 máy...

10.120.000 VND   7.737.000 VND

   
Tổng Đài Panasonic KX-TES824 (8 vào 24 máy lẻ)
Tổng Đài Panasonic KX-TES824 (8 vào 24 máy...

10.170.000 VND   8.918.000 VND

 
 
Tổng đài Panasonic KX-TDE200
Tổng đài Panasonic KX-TDE200

19.239.000 VND

   
Tổng đài Panasonic KX-TDE600
Tổng đài Panasonic KX-TDE600

37.367.000 VND

   
Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Tổng đài Panasonic KX-TDA600

99.000.000 VND

   
Tổng đài Panasonic NS1000
Tổng đài Panasonic NS1000

99.999.000 VND

 
Loading...